Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Lerende school | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Lerende school

Lerende school: een organisatie in beweging

Een lerende school is een organisatie waarbij het leren van alle betrokkenen centraal staat. Het beleid is gericht op het creëren van een leeromgeving waar medewerkers van en met elkaar kunnen leren.
De theorie van de lerende organisatie onderscheidt vijf wezenlijke elementen: gemeenschappelijke visie, persoonlijk meesterschap, systeemdenken, mentale modellen en teamleren. Deze elementen zijn cruciaal voor het creëren van een lerende school.

Gemeenschappelijke visie

Een gemeenschappelijke visie is noodzakelijk voor een lerende school. Het is de basis voor alle activiteiten en beslissingen. Het is belangrijk om een duidelijke visie te hebben op wat de school wil bereiken en hoe dit kan worden gerealiseerd.

Persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap is een belangrijk element in een lerende school. Het gaat om de eigen visie en persoonlijke ontwikkeling van elke betrokkene. In de school is dit met name pedagogisch en didactisch vakmanschap.

Systeemdenken

Systeemdenken is het bewust zijn van de samenhang tussen allerlei zaken die op school of in de klas gebeuren. Het is belangrijk om deze samenhang te begrijpen om effectieve interventies te kunnen ontwerpen.

Mentale modellen

Mentale modellen zijn vaak onbewuste aannames over de werkelijkheid. Het is belangrijk om deze aannames te identificeren en te bespreken om veranderingen te kunnen realiseren.

Teamleren

Teamleren is een belangrijk element in een lerende school. Het gaat om samen werken en samen leren van en met elkaar. Het is belangrijk om een cultuur te creëren waarin samenwerking en leren worden gestimuleerd.
Bouwen aan een lerende school betekent dat er met behulp van allerlei werkvormen, interventies, trainingen, e.d. gewerkt wordt rond deze vijf onderdelen. Een door iedereen gedragen gemeenschappelijke visie is daarbij onmisbaar.
De lerende school is een organisatie in beweging. Het is belangrijk om continue te leren en te verbeteren om de kwaliteit van het onderwijs te waarborgen. Het is een proces dat door alle betrokkenen wordt gedragen.
Leerlingenzorg

Leerlingenzorg is een cruciale component van het onderwijsproces. Het biedt extra steun aan leerlingen die het nodig hebben om hun volledige potentieel te bereiken. Deze zorg kan variëren van leerproblemen tot sociale problemen en alles daartussenin.

is een belangrijk aspect van een lerende school. Het gaat om het creëren van een veilige en stimulerende leeromgeving waar leerlingen zich kunnen ontwikkelen.

Schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling is een voortdurend proces dat erop gericht is de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te verbeteren. Het is een lerende organisatie die er continu op uit moet zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

is een proces dat continue plaatsvindt in een lerende school. Het is belangrijk om de school te laten evolueren naar de behoeften van de leerlingen en de maatschappij.

Bewegend leren

Bewegend leren is een innovatieve aanpak van leren waarbij fysieke beweging wordt gecombineerd met cognitieve leeractiviteiten. Dit kan plaatsvinden tijdens of naast de lessen, maar ook buiten de school door middel van bewegingsactiviteiten die gekoppeld zijn aan leren.

is een belangrijk aspect van een lerende school. Het gaat om het creëren van een leeromgeving waar leerlingen kunnen leren door te doen en te ervaren.

Json [‘leerplicht

In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen tussen de vijf en zestien jaar. Ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor het nakomen van deze verplichting.

‘, ‘leerlingenzorg’,’schoolontwikkeling’, ‘bewegend leren’, ‘lerend netwerk

Een lerend netwerk is een groep mensen die rond een bepaald thema met elkaar verbonden zijn en met elkaar leren. Het is een krachtig hulpmiddel voor onderwijs omdat het lerenden in staat stelt om kennis en ervaringen te delen en samen te werken.

‘] zijn belangrijke aspecten van een lerende school.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties