Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: DSM | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 3 minuten

Betekenis: DSM

Diagnostiek in de psychiatrie

Diagnostiek in de psychiatrie speelt een cruciale rol bij het bepalen van de juiste diagnose en behandeling van psychische aandoeningen. Een gestructureerde aanpak is noodzakelijk om een accurate diagnose te stellen en een effectieve behandeling te bieden. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een handboek dat wordt gebruikt om psychische aandoeningen te diagnosticeren en te classificeren.
De DSM is een standaardwerk in de psychiatrische diagnostiek en wordt gebruikt in veel landen. Het handboek biedt een gemeenschappelijke taal en een gestructureerde aanpak voor het diagnosticeren van psychische aandoeningen. Dit helpt om de diagnose te verbeteren en de behandeling te optimaliseren.

Classificatie van aandoeningen

De classificatie van aandoeningen middels DSM is noodzakelijk door de internationale spraakverwarring in de literatuur over psychische ziekten. Termen als “depressie” of “psychose” werden door verschillende auteurs heel anders ingevuld en waren vaak ook nationaal gekleurd. De DSM biedt een gemeenschappelijke taal en een gestructureerde aanpak voor het diagnosticeren van psychische aandoeningen.
De DSM zorgt voor meer eenheid in diagnoses. Het is nodig om alle symptomen duidelijk te omschrijven en precies te definiëren welke symptomen kunnen voorkomen bij een ziektebeeld. In de DSM wordt ook aangegeven hoeveel symptomen aanwezig dienen te zijn, voordat er gesproken kan worden van een bepaald syndroom of ziektebeeld bij een patiënt.

Critiek op de dSM

Critici geven aan dat de DSM geen eigen leven moet gaan leiden en dat er oog moet blijven voor de omstandigheden van de patiënt. Vaak liggen oorzaken van aandoeningen in de omstandigheden en kan er niet zomaar van ‘ziekte’ gesproken worden. Ook is er kritiek op de verstrengeling van belangen doordat leden van commissies die meewerken aan de indelingen van de DSM, financiële relaties hebben met de farmaceutische industrie.
Verder is er kritiek op de criteria om een diagnose te krijgen. Die zou dusdanig laag zijn dat relatief teveel mensen gediagnosticeerd zouden kunnen worden volgens de DSM. Het is belangrijk om deze kritiek serieus te nemen en te werken aan een verbetering van de DSM.

IGDI-model en de dSM

Het IGDI-model

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Het Igdi-model kan helpen bij het identificeren en verminderen van bias in toetsing.

is een alternatieve classificatie voor psychische aandoeningen. Het model is gebaseerd op een meer dimensionale benadering en biedt een bredere kijk op de psychische gezondheid. Het IGDI-model kan worden gebruikt in combinatie met de DSM om een meer complete beeld te krijgen van de psychische gezondheid van een patiënt.

De json [‘pdd

PDD is een afkorting voor Pervasive Developmental Disorder, een stoornis in de informatiewerking in de hersenen, waarbij sociale, verbale en non-verbale informatie wordt verwerkt.

‘, ‘dcd

DCD is een aandoening die problemen veroorzaakt bij de motoriek en ruimtelijke oriëntatie. Het wordt ook wel dyspraxie genoemd, maar deze term wordt vaker gebruikt wanneer de problemen op oudere leeftijd ontstaan.

‘, ‘dl

De didactische leeftijd (DL) is een belangrijke concept in het onderwijs dat het aantal maanden weergeeft dat een leerling onderwijs heeft gevolgd, vanaf groep drie. Per jaar gaat het om tien maanden. Een kind heeft aan het einde van groep vier dus een didactische leeftijd van twintig.

‘] kan worden gebruikt om de DSM en het IGDI-model te integreren en een meer complete beeld te krijgen van de psychische gezondheid van een patiënt. Het gebruik van deze modellen kan helpen om een meer accurate diagnose te stellen en een effectievere behandeling te bieden.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties