Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Eigenaarschap | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Eigenaarschap

Eigenaarschap in het onderwijs

Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid

Het dragen van verantwoordelijkheid is een cruciale factor bij het creëren van een succesvolle leeromgeving. Leerkrachten, ouders, leerlingen en het schoolbestuur hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid bij het garanderen van een eerlijk en gelijk onderwijskansen.

neemt voor zijn eigen leerproces. Het is een cruciale vaardigheid voor succesvol leren en een belangrijke voorwaarde voor persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om hun eigen leerproces te sturen en hun persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Het is een discipline die leerlingen helpt om hun eigenaarschap over hun leerproces te nemen en hun kernkwaliteiten te ontwikkelen.

.

Eigenaarschap van leren is nauw verweven met andere begrippen zoals zelfstandigheid

Zelfstandigheid is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in hun toekomstige carrière. Het betekent het vermogen om onafhankelijk te denken en te handelen, zonder beïnvloeding door anderen. Dit begrip is nauw verbonden met autonomie, eigenaarschap en zelfvertrouwen.

, motivatie, betrokkenheid en metacognitieve vaardigheden. Leerlingen die eigenaarschap tonen, nemen actief deel aan hun eigen leerproces en zijn in staat om hun eigen leerdoelen te stellen en te bereiken.

Oorzaken van eigenaarschap

Eigenaarschap ontstaat wanneer leerlingen de verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leerproces. Dit kan worden bevorderd door een leeromgeving te creëren die gericht is op autonomie, betrokkenheid en competentie.
Docenten kunnen een belangrijke rol spelen bij het bevorderen van eigenaarschap door didactische strategieën toe te passen die zijn gericht op het gevoel van autonomie, betrokkenheid en competentie. Leerlingen effectieve leerstrategieën aanleren en hen ondersteunende feedback geven, zijn voorbeelden van effectief docentgedrag.

Wijze van aanpak

Om het eigenaarschap van leerlingen te versterken, kunnen docenten hun eigen gedragsrepertoire verbreden door het gebruik van attributie

Attributie speelt een cruciale rol bij het bepalen van de motivatie en het eigenaarschap van leerlingen. Het gaat erom hoe leerlingen succes of falen toeschrijven aan factoren in of buiten hun eigen invloedssfeer.

, het geven van ondersteunende feedback en het creëren van een leeromgeving die gericht is op autonomie, betrokkenheid en competentie.

Bovendien kunnen leerlingen worden gestimuleerd om hun eigen leerdoelen te stellen en te bereiken door het gebruik van zelfsturing en metacognitieve vaardigheden. Dit kan worden gedaan door het geven van taken die zijn gericht op het ontwikkelen van deze vaardigheden.

Conclusie

Eigenaarschap is een cruciale vaardigheid voor succesvol leren en een belangrijke voorwaarde voor persoonlijk meesterschap. Door het bevorderen van eigenaarschap, kunnen leerlingen worden gestimuleerd om actief deel te nemen aan hun eigen leerproces en hun eigen leerdoelen te stellen en te bereiken.
Iedereen in het onderwijs heeft de verantwoordelijkheid om eigenaarschap te bevorderen en te ondersteunen. Dit kan worden gedaan door het creëren van een leeromgeving die gericht is op autonomie, betrokkenheid en competentie en door het gebruik van didactische strategieën die zijn gericht op het gevoel van autonomie, betrokkenheid en competentie.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties