Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Zelfstandigheid | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Zelfstandigheid

Zelfstandigheid in het onderwijs

Zelfstandigheid is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in hun toekomstige carrière. Het betekent het vermogen om onafhankelijk te denken en te handelen, zonder beïnvloeding door anderen. Dit begrip is nauw verbonden met autonomie

Autonomie is een cruciale factor bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Het is belangrijk om autonomie te herkennen en te stimuleren om leerlingen te motiveren en hun prestaties te verbeteren.

, eigenaarschap

Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Het is een cruciale vaardigheid voor succesvol leren en een belangrijke voorwaarde voor persoonlijk meesterschap.

en zelfvertrouwen

Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn twee belangrijke kwaliteiten die een rol spelen bij de ontwikkeling en het leren van kinderen. Het is cruciaal om deze kwaliteiten te begrijpen en te ontwikkelen bij kinderen om hen te helpen bij hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

.

In het onderwijs is het belangrijk om de zelfstandigheid van leerlingen te bevorderen. Dit kan worden gedaan door leerlingen aan te moedigen om zelfstandig te werken en te leren. Zelfstandigheid is nodig om later als volwassene in de maatschappij te participeren en een actieve rol te spelen.

Oorzaken van zelfstandigheid

Zelfstandigheid kan worden bevorderd door diverse factoren, zoals een stimulerende leeromgeving, een goede relatie tussen leerkracht en leerling en een duidelijke communicatie. Bovendien speelt het opleiden van leerkrachten een cruciale rol bij het bevorderen van zelfstandigheid.
Zelfstandigheid is ook nauw verbonden met competentie

Een competentie is een combinatie van kennis, inzichten, vaardigheden en gedrag dat een individu bezit of kan verwerven.

. Leerlingen die zelfstandig zijn, hebben een hogere competentie omdat zij in staat zijn om zelfstandig te denken en te handelen.

Wijze van aanpak

Het bevorderen van zelfstandigheid in het onderwijs kan worden gedaan door diverse strategieën. Ten eerste helpt het om leerlingen aan te moedigen om zelfstandig te werken en te leren. Daarnaast zorgt het combineren van verschillende leerstijlen voor een gebalanceerde beoordeling van vaardigheden. Bovendien speelt het opleiden van leerkrachten een cruciale rol bij het bevorderen van zelfstandigheid.
Zelfstandigheid is ook belangrijk voor de autonomie van leerlingen. Leerlingen die zelfstandig zijn, hebben een hogere autonomie omdat zij in staat zijn om zelfstandig te denken en te handelen.

Conclusie

Zelfstandigheid is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in hun toekomstige carrière. Door de oorzaken en gevolgen van zelfstandigheid te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een eerlijker onderwijssysteem. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid. Zo creëren we een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties