Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Exemplarisch onderwijs | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Exemplarisch onderwijs

Exemplarisch onderwijs: een holistische aanpak

Exemplarisch onderwijs is een onderwijsconcept dat zich richt op het creëren van een diepgaande leerervaring. Het gaat om het inwijden van kinderen in de wetenschap en cultuur, waarbij het onderwijs meer is dan het overdragen van kennis.
Bij exemplarisch onderwijs wordt gewerkt aan een thema gedurende een lange periode, waarbij elke dag twee uur wordt besteed aan hetzelfde thema. Dit zorgt ervoor dat kinderen grondig een onderwerp kunnen verkennen en begrijpen.

Vier pedagogische principes

Exemplarisch onderwijs is gebaseerd op vier pedagogische en onderwijskundige principes: genetisch, socratisch, exemplarisch en esthetisch. Het genetisch principe richt zich op het groeiproces van het thema en de leerling. Het socratisch gesprek in de kring neemt een belangrijke plaats in bij exemplarisch onderwijs.
Het exemplarisch principe heeft betrekking op betekenisvolle onderwerpen, terwijl de esthetische dimensie verwijst naar het belang van kunstzinnige vormgeving van het onderwijs.

Oorsprong en inspiratie

Exemplarisch onderwijs is gebaseerd op de gedachten van de Duitse Martin Wagenschein (1896 – 1988). Zijn ideeën over het belang van een holistische aanpak in het onderwijs hebben geleid tot de ontwikkeling van dit onderwijsconcept.
Exemplarisch onderwijs is een vorm van ervaringsgericht onderwijs

Ervaringsgericht onderwijs (EGO) is een onderwijsconcept dat uitgaat van betrokkenheid en het welbevinden van kinderen. Het concept is gebaseerd op de gedachte dat kinderen een optimale ontwikkeling doormaken als ze betrokken werken en met plezier naar school gaan.

, waarbij kinderen actief worden betrokken bij het leerproces. Dit type onderwijs kan worden beschouwd als een vorm van boeiend onderwijs

In het huidige onderwijslandschap is er een toenemende behoefte aan een flexibele en exemplarische aanpak. Boeiend onderwijs biedt een oplossing door middel van een resultaatgericht en immersief leerproces. Dit type onderwijs is gericht op het creëren van een rijke leeromgeving waarbij leerlingen en leraren samenwerken om optimale resultaten te behalen.

, omdat het kinderen uitnodigt om actief te participeren en te leren.

Door het gebruik van een thema als basis voor het onderwijs, kan exemplarisch onderwijs worden beschouwd als een vorm van gepersonaliseerd onderwijs

. Het onderwijs wordt aangepast aan de behoeften en interesses van de kinderen, waardoor het een meer adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs richt zich op de unieke behoeften en interesses van elk kind. Dit type onderwijs streeft ernaar om de leerstof af te stemmen op de individuele leerling, waardoor kinderen beter leren en meer motivatie ervaren.

wordt.

Voordelen en toekomst

Exemplarisch onderwijs biedt verschillende voordelen, zoals een diepgaande leerervaring, actieve participatie van kinderen en een holistische aanpak. Dit type onderwijs kan worden beschouwd als een manier om kinderen voor te bereiden op de toekomst, waarbij zij kunnen worden uitgedaagd om actief te participeren en te leren.
Door het gebruik van exemplarisch onderwijs kan het onderwijs worden aangepast aan de behoeften en interesses van de kinderen, waardoor het een meer inclusief en rechtvaardig onderwijssysteem wordt.

Conclusie

Exemplarisch onderwijs is een onderwijsconcept dat zich richt op het creëren van een diepgaande leerervaring. Door het gebruik van een thema als basis voor het onderwijs, kan exemplarisch onderwijs worden beschouwd als een vorm van gepersonaliseerd onderwijs. Het biedt verschillende voordelen, zoals een diepgaande leerervaring, actieve participatie van kinderen en een holistische aanpak.</
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties