Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Geletterdheid | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Geletterdheid

Geletterdheid: een cruciale vaardigheid

Geletterdheid is een fundamentele vaardigheid die kinderen nodig hebben om succesvol te zijn in hun toekomstige carrière en persoonlijke leven. Het omvat het kunnen lezen en schrijven, maar ook het begrijpen en interpreteren van geschreven taal.

Ontluikende geletterdheid

In de vroegste fase van geletterdheid, tussen 0 en 4 jaar, worden kinderen blootgesteld aan geschreven taal en leren zij de basisprincipes van lezen en schrijven. Dit is een cruciale fase omdat het de basis legt voor hun toekomstige geletterdheid.

Beginnende geletterdheid

In de beginnende fase, tussen groep 1 en 3, leren kinderen het alfabetisch schrift en het verband tussen gesproken en geschreven taal. Zij leren eenvoudige woorden te verklanken, betekenis te verlenen aan geschreven taal en om woordjes te schrijven.

Gevorderde geletterdheid

In de gevorderde fase, tussen groep 4 en 8, kunnen kinderen steeds sneller woorden herkennen en betekenis toekennen aan geschreven taal. Zij leren ook om teksten te analyseren en hun gedachten en ideeën in geschreven taal te uiten.

Functionele geletterdheid

Aan het einde van de basisschool behoort een kind functioneel geletterd te zijn. Dat wil zeggen dat hij/zij in staat is om geschreven taal te lezen en schrijven in situaties in het maatschappelijk leven, zoals het lezen van een handleiding.
Laaggeletterdheid

Laaggeletterdheid is een term die gebruikt wordt voor mensen die grote moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Het is een probleem dat veel mensen treffen, maar waarover weinig gesproken wordt. Laaggeletterde mensen zijn geen analfabeten, maar hebben wel moeite met het beheersen van de basisvaardigheden op het gebied van lezen, schrijven en rekenen.

kan leiden tot problemen in het maatschappelijk leven, zoals moeilijkheden bij het vinden van werk of het volgen van een opleiding. Daarom is het essentieel om kinderen te helpen bij het ontwikkelen van hun geletterdheid.

Digitale geletterdheid

is ook een belangrijk aspect van geletterdheid in de huidige samenleving. Het omvat het kunnen gebruiken van digitale middelen om informatie te vinden, te evalueren en te gebruiken.

Mediawijsheid

In de huidige samenleving is het gebruik van media een integraal onderdeel van ons dagelijks leven. Het is dan ook belangrijk om bewust en actief deel te nemen aan de mediasamenleving.

is een andere belangrijke vaardigheid die kinderen nodig hebben om succesvol te zijn in hun toekomstige carrière en persoonlijke leven. Het omvat het kunnen analyseren en evalueren van informatie uit verschillende media.

Taalontwikkeling

Taalontwikkeling is een essentiële vaardigheid voor kinderen om succesvol te zijn in hun onderwijsloopbaan. Het is de manier waarop kinderen woorden en zinnen leren begrijpen en gebruiken. Taal bestaat uit diverse grammaticale en communicatieve regels, en bij de taalverwerving krijgt een kind inzicht hoe je deze regels gebruikt.

is een cruciale aspect van geletterdheid. Het omvat het kunnen gebruiken van taal om ideeën en gedachten te uiten en om te communiceren met anderen.

Leren lezen

Leren lezen is een essentiële vaardigheid voor het succesvolle volgen van het onderwijs. Het is een proces dat bestaat uit verschillende fasen, waarbij de leerling stap voor stap leert om geschreven woorden en zinnen te begrijpen.

is een fundamentele vaardigheid die kinderen nodig hebben om succesvol te zijn in hun toekomstige carrière en persoonlijke leven. Het omvat het kunnen lezen en begrijpen van geschreven taal.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties