Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Inkoop | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Inkoop

Inkoop in het onderwijs

In het basis- en voortgezet onderwijs worden veel middelen besteed aan computers en leermiddelen, waardoor het vaak nodig is een aanbesteding uit te schrijven. Scholen worden gefinancierd door de overheid en vallen daarom onder de aanbestedingsplicht.
Het schoolbestuur kan de aanbestedende dienst zijn en zet de opdrachten op een transparante en toegankelijke manier in de markt. Op die manier kunnen zowel nationale als internationale ondernemers zich inschrijven voor een opdracht. Er is nu één aanbestedende dienst die kan kiezen tussen centraal of decentraal inkopen.

Centrale inkoop

ICT/infrastructuur kan bijvoorbeeld centraal worden ingekocht, dat kan een financieel voordeel opleveren. Dit kan worden gerealiseerd door een centrale inkooporganisatie die namens het schoolbestuur inkopen doet.

Decentrale inkoop

Een onderwijsinstelling kan ook zelf computers of lesmethodes inkopen als het een zelfstandige operationele eenheid is. Dat is het geval als in de statuten de bevoegdheid tot het verrichten van rechtshandelingen is overgedragen aan de directeur van een onderwijsinstelling.
Daarnaast heeft de directeur een eigen aanschaffingsbeleid, neemt hij of zij aankoopbeslissingen en heeft hij een toegekend afgescheiden budget. Een directeur kan dan niet meeliften met een aanbesteding van het bevoegd gezag (bijvoorbeeld het schoolbestuur).

Voordelen van inkoop

Inkoop kan een financieel voordeel opleveren door het bundelen van inkoopkracht. Bovendien kan het een tijdswinst opleveren door het vermijden van langdurige aanbestedingsprocedures.
Inkoop kan ook een bijdrage leveren aan een duurzame ontwikkeling door het kiezen van duurzame producten en diensten. Dit kan worden gerealiseerd door het stellen van duurzaamheidscriteria bij de aanbesteding.

Conclusie

Inkoop in het onderwijs vereist aandacht en actie. Door de voordelen van inkoop te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een efficiënter en duurzamer onderwijssysteem. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid.
Door het gebruik van json-gegevens kan een faciliterende organisatie worden gecreëerd die het inkoopproces ondersteunt. Dit kan worden gerealiseerd door het gebruik van een eigenaarschap

Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Het is een cruciale vaardigheid voor succesvol leren en een belangrijke voorwaarde voor persoonlijk meesterschap.

model waarbij de schoolbesturen en onderwijsinstellingen samenwerken.

Interventie

Interventie in het onderwijs betekent een tussenkomst om het gedrag van leerlingen of omstandigheden te beïnvloeden. Het doel is om een positieve impact te hebben op het sociale gedrag, het cognitieve gebied of de motivatie van leerlingen.

van het schoolbestuur en de onderwijsinstellingen is noodzakelijk om een duurzame ontwikkeling te realiseren. Dit kan worden gerealiseerd door het nemen van bedrijfsvoering

Een goede bedrijfsvoering is cruciaal voor het succes van een school als organisatie. Het faciliteert een efficiënte en effectieve manier van werken, waardoor leerkrachten zich kunnen focussen op hun kerntaak: het geven van goed onderwijs. Een faciliterende organisatie draagt bij aan een positieve leeromgeving.

en het stellen van doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties