Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Interventie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Interventie

Interventie in het onderwijs

Interventie in het onderwijs betekent een tussenkomst om het gedrag van leerlingen of omstandigheden te beïnvloeden. Het doel is om een positieve impact te hebben op het sociale gedrag, het cognitieve gebied of de motivatie van leerlingen.
Een interventie kan variëren van een kleine handeling tot een heel project. Het kan worden ingezet op school-, klas- of kindniveau. Een voorbeeld van een kleine interventie is het tijdelijk uit elkaar zetten van twee leerlingen als zij de orde in de klas verstoren.

Soorten interventies

Interventies kunnen worden ingedeeld in drie categorieën: primaire, secundaire en tertiaire preventie.
Primaire preventie is een algemene aanpak bestemd voor alle kinderen in een groep of school. Het doel is om probleemgedrag te voorkomen door een effectief georganiseerd klassenmanagement en programma’s voor sociale en emotionele competenties.
Secundaire preventie is een aanpak gericht op groepjes kinderen die meer dan andere kinderen het risico lopen om probleemgedrag te ontwikkelen. Het doel is om risicofactoren in het kind en/of de omgeving aan te pakken.
Tertiaire preventie is een aanpak gericht op het gedrag van individuele leerlingen. Het doel is om complexe gedragsproblemen te verminderen of te controleren.

Evaluatie van interventies

Het is belangrijk om interventies te evalueren en te kijken of het beoogde doel is behaald. Dit helpt om de effectiviteit van de interventie te bepalen en om eventuele aanpassingen te maken.
Betrokkenheid

Betrokkenheid speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Het is essentieel om de betrokkenheid van zowel de leerkracht als de leerling te stimuleren om een succesvolle leerervaring te garanderen.

van alle partijen, zoals leerkrachten, ouders, klasgenoten en de leerling zelf, is cruciaal voor het succes van een interventie. Het is belangrijk om een handelingsmodel

Het handelingsmodel is een didactisch raamwerk dat leerkrachten begeleidt bij het aanpassen van instructies aan de verschillende handelingsniveaus van leerlingen. Dit model helpt leerkrachten om instructies aan te passen aan de individuele behoeften van leerlingen.

te ontwikkelen dat rekening houdt met de behoeften en verwachtingen van alle betrokkenen.

Remediëren

Remediëren is een cruciale stap in het onderwijsproces om leerlingen te helpen bij het overwinnen van leerproblemen. Het doel van remediëren is om leerlingen te ondersteunen bij het bereiken van hun leerdoelen door middel van gerichte hulp en interventie.

van problemen is een belangrijk aspect van interventie. Het is belangrijk om een agressie

Agressie is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op de leeromgeving. Het is belangrijk om agressie te herkennen en te begrijpen om een veilige en inclusieve leeromgeving te creëren.

-vrije omgeving te creëren waarin leerlingen zich veilig voelen en kunnen leren.

Indicatie

In het onderwijs speelt een indicatie een cruciale rol bij het bepalen van de juiste aanpak voor leerlingen. Een indicatie is een aanwijzing die aangeeft welke behandeling of onderwijsvorm het meest geschikt is voor een leerling. Het is een belangrijke stap in het proces van vroegsignalering en interventie.

van het succes van een interventie kan worden gemeten door het gebruik van statistische analyse en het evalueren van de resultaten.

Conclusie

Interventie in het onderwijs is een belangrijk instrument om het gedrag van leerlingen te beïnvloeden en om een positieve impact te hebben op hun sociale, cognitieve en motivationele ontwikkeling. Het is belangrijk om interventies te evalueren en te kijken of het beoogde doel is behaald.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties