Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Observatieformulier | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Observatieformulier

Observatieformulier in het onderwijs

Een observatieformulier is een belangrijk hulpmiddel bij het observeren

Observeren is een belangrijke vaardigheid in het onderwijs. Het is het bewust waarnemen van een persoon en het beschrijven van wat je ziet. Dit kan handelingen van kinderen zijn, maar ook de houding, het gedrag, interacties tussen kinderen of gebeurtenissen.

van leerlingen. Het formulier helpt leerkrachten om een systematische en gestructureerde observatie uit te voeren. Observeren is het aandachtig waarnemen van een persoon en beschrijven wat je ziet.

Op een observatieformulier staan vragen en/of punten waar de observator op let. Het formulier kan algemeen zijn, maar ook specifiek gericht op een gedragsstoornis. Er zijn verschillende gevallen waarin een leerkracht een observatieformulier gebruikt, zoals het onderzoeken van de ontwikkelingsfase van een leerling, het analyseren van het gedrag van een kind of het verkrijgen van inzicht in de belevingswereld van een leerling.

Doelstellingen van een observatieformulier

Het doel van een observatieformulier is om een objectieve en gestructureerde observatie uit te voeren. Het formulier helpt leerkrachten om hun observaties te structureren en te analyseren. Dit resulteert in een beter inzicht in het gedrag en de vaardigheden van de leerling.
Een observatieformulier kan ook gebruikt worden om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Het formulier helpt leerkrachten om hun lesmethoden te evalueren en aan te passen aan de behoeften van de leerlingen. Dit resulteert in een betere leerervaring voor de leerlingen.

Voordelen van een observatieformulier

Het gebruik van een observatieformulier heeft verschillende voordelen. Het formulier helpt leerkrachten om hun observaties te systematiseren en te analyseren. Dit resulteert in een beter inzicht in het gedrag en de vaardigheden van de leerling.
Bovendien helpt het formulier leerkrachten om hun lesmethoden te evalueren en aan te passen aan de behoeften van de leerlingen. Dit resulteert in een betere leerervaring voor de leerlingen.

Wijze van aanpak

Het gebruik van een observatieformulier vereist een systematische en gestructureerde aanpak. Leerkrachten moeten het formulier gebruiken om hun observaties te structureren en te analyseren. Het formulier moet worden gebruikt in combinatie met andere observatiemethoden

Observatiemethoden zijn een belangrijke tool voor leerkrachten om het gedrag van kinderen te observeren en te begrijpen. Door middel van observatie kan de leerkracht het leerproces van kinderen volgen en het onderwijsaanbod afstemmen op hun behoeften.

, zoals het functioneringsgesprek

Een functioneringsgesprek is een tweerichtingsgesprek tussen de leidinggevende en de medewerker, gericht op de ontwikkeling van de werknemer. Het gesprek is een belangrijke stap in het integraal personeelsbeleid en vindt minimaal één keer per jaar plaats.

en de oudertevredenheidspeiling

Een oudertevredenheidspeiling is een belangrijke stap in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Door middel van dit tevredenheidsonderzoek kunnen scholen nagaan of ouders tevreden zijn over de school en kunnen zij werken aan het verbeteren van de dienstverlening.

.

Verder is het belangrijk om het formulier te gebruiken in combinatie met het toezichtkader

Het toezichtkader is een cruciaal document dat de inspectie van het onderwijs beschrijft, inclusief de criteria voor beoordeling en de verwachtingen voor scholen en besturen. Dit document biedt een duidelijk kader voor de inspectie, zodat scholen en besturen weten wat zij kunnen verwachten.

. Dit helpt leerkrachten om hun observaties te relateren aan de leerdoelen en de vaardigheden van de leerlingen.

Conclusie

Het gebruik van een observatieformulier is een belangrijk hulpmiddel bij het observeren van leerlingen. Het formulier helpt leerkrachten om een systematische en gestructureerde observatie uit te voeren. Door het gebruik van een observatieformulier kunnen leerkrachten hun lesmethoden evalueren en aanpassen aan de behoeften van de leerlingen.
Het resultaat is een betere leerervaring voor de leerlingen en een verbetering van de kwaliteit van het onderwijs.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties