Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Onderpresteren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Onderpresteren

Onderpresteren in het onderwijs

Onderpresteren houdt in dat de leerprestaties

Leerprestaties zijn een belangrijke indicator voor het succes van het leerproces. Het zijn de resultaten van de inspanningen van leerlingen om nieuwe vaardigheden en kennis te verwerven. Leerprestaties geven een beeld van de ontwikkeling van een kind op een bepaald gebied en helpen leerkrachten om het leerproces te evalueren en te verbeteren.

lager liggen dan verwacht op basis van de capaciteiten van de leerling. Dit resulteert in een discrepantie tussen aanleg en prestatie.

Onderpresteren komt voor op alle niveaus. Leerlingen die zwak presteren, maar ook zeer makkelijk lerende leerlingen, lopen het risico van onderpresteren. Meisjes die onderpresteren lopen het risico dat ze onopgemerkt blijven.

Vormen van onderpresteren

Er zijn twee vormen van onderpresteren: relatief en absoluut. Relatieve onderpresteren houdt in dat de leerling presteert onder zijn vermogen, maar wel op of boven het gemiddelde van de klas. Absolute onderpresteren houdt in dat de leerling presteert onder zijn vermogen, zelfs op het laagste niveau van de klas.
Onderpresteren kan op alle terreinen voorkomen, zowel op school als thuis. Het is belangrijk om deze vormen van onderpresteren te herkennen en aan te pakken om leerlingen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

Oorzaken van onderpresteren

Onderpresteren kan verschillende oorzaken hebben, zoals een gebrek aan motivatie, een verkeerde leerstijl of een tekort aan steun vanuit het onderwijs. Bovendien kan een leerling ook last hebben van externe factoren, zoals verzuim

Verzuim is een belangrijk thema in het onderwijs, omdat het de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen beïnvloedt. Verzuim kan worden gedefinieerd als het afwezig zijn van een leerling zonder geldige reden. Dit kan leiden tot een leerachterstand en een verminderd leerrendement

Het leerrendement is een belangrijke indicator voor het meten van de leerprestaties van leerlingen. Het geeft het rendement van het leren van leerlingen aan, waardoor het een waardevolle tool is voor docenten en onderwijsinstellingen om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

.

of een onstabiele thuissituatie.

Het is belangrijk om deze oorzaken te herkennen en aan te pakken om leerlingen te helpen hun leerprestaties te verbeteren. Een prestatiegerichte aanpak

In het onderwijs speelt de prestatiegerichte aanpak een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Deze aanpak is gebaseerd op de prestatiedoelentheorie, die zich bezighoudt met de redenen waarom leerlingen leren en zich inzetten.

kan helpen om leerlingen te motiveren en hun leerrendement te verbeteren.

Wijze van aanpak

Het identificeren en aanpakken van onderpresteren is essentieel voor het verbeteren van de leerprestaties. Diverse strategieën helpen hierbij, zoals het bieden van extra steun, het aanpassen van de leerstijl en het stimuleren van de motivatie.
Verder kan het gebruik van json-gebaseerde tools helpen om de leerprestaties te analyseren en te verbeteren. Het is belangrijk om deze tools te gebruiken om leerlingen te helpen hun volledige potentieel te bereiken.

Conclusie

Onderpresteren is een belangrijk thema in het onderwijs. Door de oorzaken en gevolgen van onderpresteren te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, kunnen we helpen om leerlingen te motiveren en hun leerprestaties te verbeteren. Iedereen in het onderwijs heeft deze verantwoordelijkheid.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties