Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Perfectionisme | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Perfectionisme

Perfectionisme in het onderwijs

Perfectionisme is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op het onderwijs. Het is een dwangmatig verlangen om dingen goed te doen, wat kan leiden tot een streven naar perfectie. Een perfectionist stelt vaak te hoge eisen aan zichzelf, die hij soms niet waar kan maken, vanuit de drang alles perfect te doen.
Kenmerken van perfectionisten kunnen zijn: het niet kunnen omgaan met kritiek, het vinden van het moeilijk om te delegeren, last van faalangst en het zien van onvolkomenheden als een bewijs dat ze waardeloos zijn. Bovendien doen ze graag taken die ze goed kunnen, de dingen die ze lastig vinden laten ze liggen en zijn ze weinig tevreden, want ze vinden bijna altijd dat het nog beter kan.

Oorzaken van perfectionisme

Perfectionisme kan worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals een streven naar persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om hun eigen leerproces te sturen en hun persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om hun doelen te bereiken en hun volledige potentieel te ontplooien. Het is een manier om werkzaamheden effectiever en doelgerichter te laten verlopen door het stellen van specifieke doelen en het nemen van gerichte acties.

te verbeteren. Het is een discipline die leerlingen helpt om hun eigenaarschap over hun leerproces te nemen en hun kernkwaliteiten te ontwikkelen.

, een prestatiegerichte aanpak

In het onderwijs speelt de prestatiegerichte aanpak een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Deze aanpak is gebaseerd op de prestatiedoelentheorie, die zich bezighoudt met de redenen waarom leerlingen leren en zich inzetten.

en een focus op zelfregulatie

Zelfregulatie is het vermogen om goede keuzes te maken uit de eigen gedragsmogelijkheden en deze gedragingen zelf of samen met anderen te realiseren, evalueren en verbeteren.

. Bovendien kan het ook worden beïnvloed door externe factoren, zoals sociale druk en verwachtingen van anderen.

Perfectionisme heeft ook positieve kanten omdat het kan zorgen voor betere prestaties. Het kan helpen bij het bereiken van persoonlijke effectiviteit en het verbeteren van de kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg is een breed begrip dat alle activiteiten en maatregelen omvat die gericht zijn op het bewaken en verbeteren van de onderwijskwaliteit.

. Perfectionisme komt relatief veel voor onder hoogbegaafden.

Wijze van aanpak

Het identificeren en verminderen van perfectionisme is essentieel voor een gezonde en evenwichtige benadering van het onderwijs. Diverse strategieën helpen hierbij, zoals het ontwikkelen van een groei-mentaliteit, het leren omgaan met kritiek en het stimuleren van een positieve zelfbeeld.

Conclusie

Perfectionisme is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op het onderwijs. Door de oorzaken en gevolgen van perfectionisme te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een gezonde en evenwichtige leeromgeving voor alle leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties