Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Zelfregulatie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Zelfregulatie

Zelfregulatie: het vermogen om eigen keuzes te maken

Zelfregulatie is het vermogen om goede keuzes te maken uit de eigen gedragsmogelijkheden en deze gedragingen zelf of samen met anderen te realiseren, evalueren en verbeteren.
Door zelfregulatie kunnen leerlingen hun eigen leerproces sturen en bepalen hoe zij hun tijd en energie willen besteden.

Vaardigheden voor zelfregulatie

Vaardigheden die het zelfregulerend vermogen ondersteunen zijn: het reguleren van gedachten, gevoelens, vermogens en gedrag, het afstemmen en omgaan met feedback.
Metacognitie en zelfregulerend leren zijn erop gericht leerlingen zelf concreter te laten nadenken over hun leerproces.

Nadenken over het leerproces

Leerlingen krijgen speciale programma’s aangereikt om te leren hoe zij hun leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren.
De interventies die gericht zijn op zelfregulatie zijn doorgaans zo ingericht dat leerlingen zelf hun strategie kunnen bepalen en leren wat de beste aanpak is voor een bepaalde leertaak.

Onderdelen van zelfregulatie

Zelfregulerend leren kan in drie hoofdcategorieën worden onderverdeeld: cognitie, metacognitie en motivatie.
Metacognitie is het proces van nadenken over het eigen denken en leren, terwijl motivatie de bereidheid is om onze (meta)cognitieve vaardigheden in te zetten.

Zelfbeoordeling en zelfhulp

Zelfbeoordeling

Zelfbeoordeling is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om hun eigen leerproces te evalueren en te verbeteren. Het helpt leerlingen om reflectief te zijn over hun eigen handelen en een kritische houding te ontwikkelen.

is een belangrijke vaardigheid voor zelfregulatie, omdat het leerlingen helpt om hun eigen sterktes en zwaktes te identificeren. Zelfhulp

Zelfhulp is een belangrijke concept in het onderwijs dat leerlingen helpt om hun persoonlijke problemen aan te pakken zonder professionele hulpverleners te gebruiken. Door middel van zelfhulp kunnen leerlingen hun leven verbeteren door boeken te lezen, naar ervaringsdeskundigen te luisteren of naar een support-groep te gaan.

is een andere belangrijke vaardigheid, omdat het leerlingen helpt om hun eigen leerproces te sturen en te verbeteren.

Gecontroleerde motivatie en autonome motivatie

Gecontroleerde motivatie

Gecontroleerde motivatie speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Het is essentieel om te begrijpen hoe gecontroleerde motivatie werkt en hoe het kan worden gestimuleerd om leerlingen tot hun volle potentieel te laten komen.

is de motivatie die wordt gestuurd door externe factoren, terwijl autonome motivatie

Autonome motivatie is een cruciale factor bij het leren en presteren van leerlingen. Het is de motivatie die voortkomt uit het gevoel iets uit jezelf te doen, omdat je het interessant of belangrijk vindt. Dit type motivatie onderscheidt zich van gecontroleerde motivatie, waarbij sprake is van handelen dat gestuurd wordt door het vooruitzicht van een straf of beloning.

de motivatie is die wordt gestuurd door interne factoren.

Zelfregulatie is een belangrijke concept in de zelfdeterminatie theorie

Zelfdeterminatie theorie is een belangrijke theorie in de psychologie die zich richt op de motivatie van individuen. Deze theorie is ontwikkeld door Deci en Ryan en is gebaseerd op het idee dat mensen gemotiveerd zijn om te leren en te groeien wanneer zij autonomie, competentie en sociale verbondenheid ervaren.

, omdat het leerlingen helpt om hun eigen keuzes te maken en hun eigen leerproces te sturen.

JSON en zelfregulatie

JSON kan worden gebruikt om data over zelfregulatie te verzamelen en te analyseren.
Door het gebruik van JSON kan men een beter inzicht krijgen in het leerproces en de zelfregulatie van leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties