Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Portfolio | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Portfolio

Portfolio in het onderwijs

In het onderwijs speelt een portfolio een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Een portfolio is een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een leerling, waarin hij/zij doelen opneemt voor zichzelf en daarvan weerslag doet.
Het’moderne’ portfolio is een (soms digitale) persoonlijke map met een inventarisatie van persoonlijke vaardigheden onderbouwd met bewijzen, afgemeten aan een standaard, met daarbij een persoonlijk stappenplan. Dit helpt leerlingen om zelf verantwoordelijk te worden voor hun leerproces.

Voordelen van een portfolio

Door het gebruik van een portfolio worden leerlingen zélf verantwoordelijk voor hun leerproces. Dit heeft een belangrijke positieve invloed op de motivatie voor het leren. Leerlingen kunnen middels zo’n digitaal portfolio hun ontwikkeling in beeld brengen.
Een portfolio past goed bij de brede beweging naar meer zelfsturing en eigenaarschap voor het leerproces. Leren is niet langer een passieve taak voor een kind. Leerlingen worden eigenaar van hun eigen leerproces en krijgen zelf verantwoordelijkheid hierover.

Digitaal portfolio in het basisonderwijs

In het basisonderwijs wordt er steeds vaker gewerkt met een digitaal portfolio. Dit helpt kinderen om hun leerervaringen te verzamelen en zelf hun verhaal te vertellen.
Digitaal portfolio’s zijn een handige manier om leerlingen te laten zien hoe zij hun vaardigheden en kennis hebben ontwikkeld. Leerkrachten en ouders kunnen ook meekijken en feedback geven.

Soorten portfolio’s

Er zijn verschillende soorten portfolio’s, zoals het bekwaamheidsdossier

Een bekwaamheidsdossier is een belangrijk hulpmiddel voor leerkrachten om hun professionele ontwikkeling te volgen en te verbeteren. Het dossier bevat afspraken tussen de directeur en de leerkracht over de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht, waarbij de bekwaamheidseisen als leidraad worden gebruikt.

, het schoolprofiel

Een schoolprofiel is een weergave van de identiteit en het karakter van een school. Het geeft kinderen en ouders een idee van wat de school te bieden heeft en hoe het zich onderscheidt van andere scholen in de buurt.

en het lerarenportfolio

Het lerarenportfolio is een digitale ruimte waar leraren in het primair onderwijs hun professionele ontwikkeling en bekwaamheid kunnen bijhouden en reflecteren. Dit portfolio kan op vrijwillige basis gebruikt worden om de eigen professionele groei te stimuleren en als netwerk om contacten te leggen met andere onderwijskundigen.

. Elk van deze portfolio’s heeft zijn eigen doel en functie.

Het bekwaamheidsdossier is een portfolio dat gebruikt wordt om de vaardigheden en kennis van een leerling te bewijzen. Het schoolprofiel is een portfolio dat gebruikt wordt om de prestaties van een school te bewijzen.
Het lerarenportfolio is een portfolio dat gebruikt wordt om de vaardigheden en kennis van een leraar te bewijzen. Dit helpt leraren om hun professionele ontwikkeling te bewijzen.

Conclusie

Een portfolio is een belangrijk hulpmiddel in het onderwijs. Het helpt leerlingen om zelf verantwoordelijk te worden voor hun leerproces en om hun vaardigheden en kennis te bewijzen.
Door het gebruik van een portfolio kunnen leerlingen hun leerproces beter sturen en worden zij eigenaar van hun eigen leerproces. Dit is een belangrijke stap naar een meer zelfsturend en eigenaarschap voor het leerprocees.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties