Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Spijbelen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Spijbelen

Spijbelen in het onderwijs

Spijbelen is een veelvoorkomend fenomeen in het onderwijs. Het gebeurt wanneer kinderen geen zin hebben in een lesuur of omdat ze andere bezigheden hebben. Er kunnen ook achterliggende problemen meespelen, zoals pesten

Pesten is een vorm van psychisch of fysiek mishandelen van een of meer leerlingen door een of meer klasgenoten. Het is belangrijk om pesten te herkennen en aan te pakken om een veilige en respectvolle leeromgeving te creëren.

of omdat het kind zich verveelt op school en geen uitdaging krijgt.

Het spijbelen komt niet altijd bij het kind vandaan, want een leerling kan ook door zijn ouders thuisgehouden worden. Dit gebeurt vaak op de laatste dag voor de vakantie, zodat het gezin die dag al op vakantie kan gaan. Dit soort verzuim

Verzuim is een belangrijk thema in het onderwijs, omdat het de kwaliteit van het onderwijs en de leerresultaten van leerlingen beïnvloedt. Verzuim kan worden gedefinieerd als het afwezig zijn van een leerling zonder geldige reden. Dit kan leiden tot een leerachterstand en een verminderd leerrendement.

wordt luxe verzuim genoemd.

Oorzaken van spijbelen

Er zijn verschillende oorzaken voor spijbelen. Een kind kan zich verveeld voelen op school omdat het geen uitdaging krijgt of omdat het pesten ondervindt. Ook kunnen ouders een rol spelen door hun kind thuis te houden.
Buitenspelen

Buitenspelen is een vorm van spelontwikkeling waarbij kinderen de buitenomgeving verkennen en ontdekken. Dit kan thuis, op school of in een andere omgeving plaatsvinden. Buitenspelen heeft een open en onvoorspelbaar karakter, waardoor kinderen worden uitgedaagd om nieuwe dingen te proberen en te leren.

is een andere oorzaak van spijbelen. Kinderen kunnen zich verliezen in sociale media of games en vergeten dat ze naar school moeten.

Consequenties van spijbelen

De school is wettelijk verplicht om verzuim te melden aan de leerplicht

In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen tussen de vijf en zestien jaar. Ouders en verzorgers zijn verantwoordelijk voor het nakomen van deze verplichting.

ambtenaar. De leerplichtambtenaar geeft dan een boete. Die is minstens 50 euro per kind per dag. Bij herhaling kan de boete oplopen tot honderden euro’s.

Leerlingen die spijbelen kunnen ook achterstanden oplopen. Dit kan leiden tot een slechtere schoolprestatie en een lager zelfvertrouwen.

Wijze van aanpak

Het is belangrijk om spijbelen te voorkomen door leerlingen een uitdaging te bieden en pesten tegen te gaan. Ook kunnen ouders een rol spelen door hun kind te stimuleren om naar school te gaan.
De school kan ook maatregelen nemen om spijbelen tegen te gaan. Dit kan door het bieden van extra begeleiding of het organiseren van buitenschoolse activiteiten.

Conclusie

Spijbelen is een probleem dat aandacht en actie vereist. Door de oorzaken en consequenties van spijbelen te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, kunnen we een beter onderwijssysteem creëren. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties