Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Syndroom van down | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Syndroom van down

Syndroom van down: een aangeboren afwijking

Het syndroom van Down, ook bekend als trisomie-21, is een aangeboren afwijking die leidt tot een verstandelijke beperking, bepaalde uitwendige kenmerken en een grotere vatbaarheid voor medische problemen.
Deze aandoening wordt veroorzaakt doordat het erfelijk materiaal van chromosoom 21 in drievoud voorkomt in plaats van tweevoud. In Nederland worden per jaar ongeveer 180.000 kinderen geboren, waarvan iets minder dan driehonderd met het syndroom van Down.

Kenmerken en medische problemen

Mensen met het syndroom van Down hebben een verstandelijke handicap, ietwat scheefstaande ogen, een vlak achterhoofd, open mond, één dwarse, doorlopende handplooi en in 40 tot 50 procent een hartafwijking. Vaak sluik, dun haar en een kortere levensverwachting.
Zij hebben ook een groter risico op medische problemen, zoals aanlegstoornissen aan de darmen, minder goed werkend afweersysteem of verhoogde kans op leukemie. Het is belangrijk om deze problemen vroegtijdig te herkennen en te behandelen.

Zorg en onderwijs

De afgelopen jaren is de zorg voor mensen met downsyndroom sterk verbeterd. Daardoor is ook de gemiddelde levensverwachting enorm gestegen. Er zijn downsyndroom-teams die jonge kinderen met downsyndroom en hun ouders begeleiden.
Deze teams zijn samengesteld uit onder andere een kinderarts, logopedist, fysiotherapeut en een maatschappelijk werker. Ook zijn er programma’s opgesteld voor het stimuleren van de ontwikkeling. Ouders leren vaak op hun eigen manier om te gaan met het hebben van een kind met downsyndroom.

Inclusief onderwijs

Tegenwoordig wordt vaker geadviseerd om kinderen met het Downsyndroom op een reguliere school te laten starten. Vaak volgen zij dan een aangepast programma. Zij blijven dan meer bij de samenleving betrokken en kunnen door de omgang met klasgenoten meer worden gestimuleerd in hun ontwikkeling.
Door inclusief onderwijs kunnen kinderen met het Downsyndroom beter worden voorbereid op het leven en kunnen zij een volwaardig deel worden van de samenleving.

Conclusie

Het syndroom van Down is een aangeboren afwijking die een grote impact kan hebben op het leven van een kind en zijn ouders. Door de juiste zorg en onderwijs kan het leven van mensen met het Downsyndroom echter sterk worden verbeterd.
Door inclusief onderwijs en een goede zorg kunnen kinderen met het Downsyndroom een volwaardig deel worden van de samenleving en kunnen zij een gelukkig en vervuld leven leiden.
json [‘ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen zijn een breed scala aan psychische of neurologische aandoeningen die de normale ontwikkeling van een kind belemmeren. Het kan gaan om leerstoornissen, problemen met spraak en de zintuigen, of andere stoornissen die de ontwikkeling van een kind hinderen.

‘, ‘geen-bodem-syndroom

Hechtingsproblematiek speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van de leerervaring. Daarom is het van groot belang om hechtingsproblematiek te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Hechtingsproblematiek kan verschillende oorzaken hebben, zoals affectieve en lichamelijke verwaarlozing in het jonge kinderleven.

‘, ‘autisme

Autisme is een pervasieve ontwikkelingsstoornis die wordt gekenmerkt door blijvende tekorten in de sociale communicatie en interactie, alsmede beperkte, zich herhalende gedragspatronen, beperkte interesses en activiteiten.

‘, ‘taalontwikkelingsstoornis TOS

Taalontwikkelingsstoornis tos is een complexe aandoening die de taalontwikkeling van leerlingen beïnvloedt. Het is een uitdaging voor het onderwijs om deze leerlingen te ondersteunen en hun taalvaardigheden te verbeteren.

‘, ‘dyslexie

‘]

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties