Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Geen-bodem-syndroom | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Geen-bodem-syndroom

Hechtingsproblematiek in het onderwijs

Hechtingsproblematiek speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van de leerervaring. Daarom is het van groot belang om hechtingsproblematiek te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Hechtingsproblematiek kan verschillende oorzaken hebben, zoals affectieve en lichamelijke verwaarlozing in het jonge kinderleven.
Hechtingsproblematiek verwijst feitelijk naar het geen-bodem-syndroom. Het is een term die in het leven geroepen is door ervaringsouders en schrijvers van boeken over adoptie. Het geen-bodem-syndroom is dus geen officiële stoornis uit de DSM-IV. In plaats van over geen-bodem-syndroom kan er dus beter gesproken worden over hechtingsstoornis.

Oorzaken en gevolgen van hechtingsproblematiek

Hechtingsproblematiek kent verschillende oorzaken, zoals affectieve en lichamelijke verwaarlozing in het jonge kinderleven. Dit kan leiden tot emotionele stoornissen bij adoptiekinderen. Hechtingsproblematiek beïnvloedt de leerervaring en het leerpotentieel

Leerpotentieel verwijst naar het inherente vermogen van een individu om kennis en vaardigheden te verwerven en te ontwikkelen gedurende zijn of haar leven. Het concept leerpotentieel erkent dat iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of aanleg, het vermogen heeft om te leren en zichzelf te verbeteren.

van leerlingen.

Hechtingsproblematiek leidt tot onterechte beoordelingen en een oneerlijke verdeling van onderwijskansen. Dit resulteert bijvoorbeeld in een scheve verdeling van schooladviezen en toelating tot vervolgonderwijs. Hechtingsproblematiek vertekent de meting van de werkelijke capaciteiten en kennis van leerlingen. Dit werkt zowel demotiverend voor leerlingen als ondermijnend voor hun vertrouwen in het onderwijsstelsel.

Wijze van aanpak

Het identificeren en verminderen van hechtingsproblematiek in het onderwijs is essentieel voor eerlijke onderwijskansen. Diverse strategieën helpen hierbij. Ten eerste helpt het om leerkrachten te trainen om hechtingsproblematiek te herkennen en aan te pakken. Daarnaast zorgt het combineren van open vragen, multiple-choice vragen en praktische opdrachten voor een gebalanceerde beoordeling van vaardigheden. Bovendien onthult en corrigeert de statistische analyse van toetsresultaten patronen van hechtingsproblematiek.

Conclusie

Hechtingsproblematiek in het onderwijs vereist aandacht en actie. Door de oorzaken en gevolgen van hechtingsproblematiek te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een eerlijker onderwijssysteem. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid. Zo creëren we een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving voor alle leerlingen.
Leerlingen met het syndroom van Down

Het Syndroom van down, ook bekend als trisomie-21, is een aangeboren afwijking die leidt tot een verstandelijke beperking, bepaalde uitwendige kenmerken en een grotere vatbaarheid voor medische problemen.

, leerlingen met leerpotentieel, leerlingen met ontwikkelingsstoornissen

Ontwikkelingsstoornissen zijn een breed scala aan psychische of neurologische aandoeningen die de normale ontwikkeling van een kind belemmeren. Het kan gaan om leerstoornissen, problemen met spraak en de zintuigen, of andere stoornissen die de ontwikkeling van een kind hinderen.

en leerlingen met gedragsstoornissen

Gedragsstoornissen zijn een verzamelnaam voor alle stoornissen bij kinderen, waarbij afwijkend gedrag aangeboren is. Dit is strikt genomen iets anders dan gedragsproblemen, want daarbij is de oorzaak in de omgeving te vinden.

verdienen eveneens aandacht en ondersteuning. Het niveauwaarde

In het onderwijs speelt niveauwaarde een cruciale rol bij het bepalen van de prestaties van leerlingen. Een niveauwaarde is een berekening van de plaats van een leerling binnen een van de Cito-niveaus A t/m E.

van het onderwijs hangt af van de mate waarin we deze leerlingen kunnen ondersteunen.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties