Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Taakgericht werken | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Taakgericht werken

Taakgericht werken in het onderwijs

In het onderwijs is het cruciaal dat leerlingen zich focussen op de opdracht die zij krijgen en dat zij rustig en geconcentreerd aan die taak werken. Dit wordt taakgericht werken genoemd. Een goede leeromgeving met orde en rust is hierbij onmisbaar.
De leerkracht speelt een sleutelrol bij het stimuleren van het taakgericht werken van de leerlingen. Dit kan worden bereikt door een duidelijke structuur te creëren in de onderwijsactiviteiten en gerichte feedback te geven op de werkhouding en de taakaanpak van de leerlingen.
Wanneer een leerkracht op een goede manier leiding geeft aan het taakgericht werken van de leerlingen, verbetert de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan worden bereikt door leerlingen te laten weten wat beter kan bij hun werkhouding, zodat zij weten waaraan zij kunnen werken. Het kan ook door leerlingen te laten weten wat al goed gaat, waardoor hun zelfvertrouwen groeit.

Voordelen van taakgericht werken

Taakgericht werken heeft verschillende voordelen. Het helpt leerlingen om zich te focussen op de opdracht en om rustig en geconcentreerd te werken. Dit resulteert in een hogere kwaliteit van het werk en een betere leerprestatie.
Bovendien kan taakgericht werken worden bevorderd door grotere taken in kleinere te verdelen, zodat taken overzichtelijk zijn voor de leerling. Dit helpt leerlingen om hun taken beter te organiseren en om prioriteiten te stellen.
Opbrengstgericht werken

Opbrengstgericht werken is een bewuste, systematische en cyclische aanpak om de resultaten van leerlingen te verbeteren. Het gaat hierbij niet alleen om leerprestaties, maar ook om sociaal-emotionele resultaten. Het is belangrijk dat leerlingen, ouders en het vervolgonderwijs tevreden zijn met de opbrengsten.

, taakbeleid

Taakbeleid is een cruciale component van een effectief onderwijsstelsel. Het omvat de manier waarop werkzaamheden binnen de school worden verdeeld en uitgevoerd. Een goed taakbeleid zorgt ervoor dat alle taken worden uitgevoerd en dat alle medewerkers worden ingezet op hun sterke punten.

, handelingsgericht werken

Handelingsgericht werken is een aanpak die de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van alle leerlingen wil verbeteren. Het doel is om adaptief onderwijs concreet te maken en de onderwijsbehoeften van kinderen centraal te stellen.

, leergerichte aanpak

De leergerichte aanpak is een onderwijsconcept dat leerlingen motiveert om hun eigen leerproces te verbeteren. Deze aanpak is gebaseerd op de prestatiedoelentheorie, die onderscheid maakt tussen leerdoelen en prestatiedoelen.

en prestatiegerichte aanpak

In het onderwijs speelt de prestatiegerichte aanpak een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Deze aanpak is gebaseerd op de prestatiedoelentheorie, die zich bezighoudt met de redenen waarom leerlingen leren en zich inzetten.

zijn allemaal belangrijke aspecten van taakgericht werken. Zij helpen leerlingen om hun taken beter te organiseren en om hun leerprestatie te verbeteren.

Conclusie

Taakgericht werken is een belangrijke aspect van het onderwijs. Het helpt leerlingen om zich te focussen op de opdracht en om rustig en geconcentreerd te werken. Door taakgericht werken te stimuleren, kan de kwaliteit van het onderwijs worden verbeterd en kan de leerprestatie worden verhoogd.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties