Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Trauma | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Trauma

Trauma in het onderwijs

Trauma kan ontstaan als reactie op een schokkende gebeurtenis, zoals een ernstig ongeluk, plotseling overlijden van geliefden of seksueel misbruik. De oorzaak is dat gebeurtenissen niet of onvoldoende verwerkt worden, wat leidt tot een verstoring van de emotionele balans.
Wanneer de reactie op gebeurtenissen pas veel later komt, spreken we van posttraumatische stress. Dit komt vaak voor na langdurige stresssituaties zoals seksueel misbruik of oorlogsgeweld. Ook wanneer kinderen langdurig worden verwaarloosd, kunnen ernstige trauma’s ontstaan.

Oorzaken van trauma

Trauma kan worden veroorzaakt door een eenmalige gebeurtenis of door langdurige stresssituaties. Het kan ook worden veroorzaakt door een combinatie van factoren, zoals een gebrek aan sociale steun, een geschiedenis van misbruik of een erfelijke aanleg voor angststoornis

Een angststoornis is een overmatige angst in het dagelijks leven die regelmatig voorkomt zonder dat er echt gevaar is. Deze angst kan zich uiten in lichamelijke kenmerken als rusteloosheid, trillen, zweten, duizeligheid, buikpijn of hoofdpijn, slapeloosheid, flauwvallen, misselijkheid, of andere lichamelijke uitingen.

sen.

Bij kinderen kan trauma worden veroorzaakt door hechtingsstoornissen

Hechtingsstoornissen spelen een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om hechtingsstoornissen te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Hechtingsstoornissen kunnen verschillende oorzaken hebben, zoals onveilige hechting, gedragsstoornissen en concentratiestoornissen.

, zoals een gebrek aan emotionele steun van ouders of verzorgers. Dit kan leiden tot een verstoring van de emotionele ontwikkeling en het vermogen om sociale relaties aan te gaan.

Gevolgen van trauma

Trauma kan leiden tot een scala aan gevolgen, zoals depressie

Volgens het psychiatrische classificatiesysteem DSM-IV is er sprake van een depressie als er minstens vijf van de onderstaande symptomen gedurende ten minste twee weken aanwezig zijn geweest.

, agressie

Agressie is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op de leeromgeving. Het is belangrijk om agressie te herkennen en te begrijpen om een veilige en inclusieve leeromgeving te creëren.

, angststoornissen en hechtingsstoornissen. Het kan ook leiden tot een verminderde controle over gedrag en gevoelens, prikkelbaarheid en zich onbegrepen voelen.

Bovendien kan trauma leiden tot woede, schaamte, nachtmerries, concentratieproblemen, herbelevingen en scheidingsangst. Het kan ook leiden tot een verminderde zelfwaardering en een gebrek aan vertrouwen in anderen.

Wijze van aanpak

Het identificeren en behandelen van trauma is essentieel voor het herstellen van de emotionele balans. Diverse strategieën helpen hierbij, zoals het bieden van sociale steun, het creëren van een veilige leeromgeving en het aanbieden van therapieën zoals cognitieve gedragstherapie.
Bovendien is het essentieel om docenten en toetsontwikkelaars te trainen om trauma te herkennen en aan te pakken. Dit helpt om een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving te creëren voor alle leerlingen.

Conclusie

Trauma is een serieus probleem dat aandacht en actie vereist. Door de oorzaken en gevolgen van trauma te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een eerlijker onderwijssysteem. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties