Ingeschatte leestijd: 6 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Het belang van een professionele leergemeenschap

Het belang van een professionele leergemeenschap voor basisschooldocenten Wat is nou een professionele leergemeenschap? In het dynamische landschap van het basisonderwijs is de rol van docenten van onschatbare waarde. Het bevorderen van een cultuur van voortdurend...

Onderwijskwaliteit in het (basis)onderwijs

Een betoverende blik op onderwijskwaliteit Onderwijskwaliteit, waarvoor dient het? In het dynamische universum van het (basis)onderwijs worden leraren vaak uitgedaagd om verschillende rollen te vervullen. Een van die rollen, die misschien niet altijd het stralende...

Wat is inclusief onderwijs

Op weg naar inclusief onderwijs Je kunt er niet meer omheen: Inclusief onderwijs leeft! Op LinkedIn worden met grote regelmaat berichten geplaatst over bijeenkomsten, webinars en goede voorbeelden met als thema inclusie. Het ministerie van OCW heeft in de ’Contouren...

Is leertijduitbreiding de sleutel tot verbeterde onderwijskansen?

Mogelijke invullingen interventie leertijduitbreiding  Leertijduitbreiding is als interventie opgenomen in het NPO menukaart. Inzet van deze interventie betekent dat er extra leertijd wordt gefaciliteerd om of aan de slag te gaan met de schoolvakken dan wel met sport-...

De kracht van ontwikkelingsgericht onderwijs

Verlangen als motor voor ontwikkeling  Ieder mens heeft het verlangen om zich te ontwikkelen. Dat is er altijd. Soms latent aanwezig op de achtergrond en soms prominent in gedachten en handelen. De belangrijkste taak van de leerkracht is dat verlangen te vangen en in...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 6 minuten

Inclusief onderwijs in de praktijk

Op weg naar inclusief onderwijs

Inclusief Onderwijs’ is inmiddels een welbekend en veelbesproken onderwerp binnen het onderwijs. Het inclusiever werken berust voornamelijk op een visie waarbij verschillen tussen kinderen, op welk gebied dan ook, worden gezien, gewaardeerd en omarmd. Er is geen onderscheid meer tussen ‘normaal’ en ‘speciaal’, want ieder kind is uniek. Je zou zeggen dat dit het ideaalbeeld is van elke onderwijsprofessional. Toch blijkt dat er bij velen nog een aantal beren op de weg staan. Veelgenoemde beren zijn bijvoorbeeld het lerarentekort, te grote klassen, laag competentiegevoel van leerkrachten en verzwaring van de werkdruk. In deze blog lees je meer over inclusief onderwijs in de praktijk. 

 

Onderzoek

Ondanks dat er zorgen zijn over het inclusiever werken binnen het onderwijs, blijkt uit verschillende onderzoeken dat inclusief onderwijs kan bijdragen aan veel positieve ontwikkelingen. Hierbij moet benadrukt worden dat de positieve ontwikkelingen zichtbaar zijn mits het inclusief onderwijs goed georganiseerd wordt (Jepma, 2022). Dit betekent dan ook dat er de komende jaren onderzoek gedaan moet worden naar een passende inrichting van het onderwijsaanbod binnen elke unieke, inclusieve school. 

Zo wordt in onderzoek van Jepma (2022) aangetoond dat inclusie een positieve invloed heeft op de sociaal-emotionele ontwikkeling van alle kinderen en er meer sociale acceptatie zichtbaar is van leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften. Ook verloopt de cognitieve ontwikkeling voor leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften aanzienlijk beter binnen het regulier onderwijs, wat de kansen in het vervolgonderwijs vergroot. Tegenstrijdig met de zorgen van velen, blijkt dat de prestaties van leerlingen zonder extra ondersteuningsbehoeften niet negatief worden beïnvloed. Zoals in het artikel wordt gesteld: “Er staat niet veel in de weg om te bouwen aan inclusief onderwijs in Nederland”.

 

Proces Cranenburgsestraat

 

Aan de Cranenburgsestraat in Groesbeek zitten twee scholen in één gebouw: SBO Carolus (speciaal basisonderwijs) en Jenaplanschool Adelbrecht-Windekind (regulier basisonderwijs). Deze scholen functioneerden een aantal jaar geleden nog volledig onafhankelijk van elkaar. Die situatie is de afgelopen jaren flink veranderd. SBO Carolus en Adelbrecht-Windekind zijn namelijk samen op weg gegaan om, vanuit een ontwikkelingsgerichte mindset, een beredeneerd aanbod te bieden aan alle leerlingen van de locatie. Binnen het gebouw creëren we op deze manier een mini maatschappij waarin kinderen van en met elkaar kunnen leren. Alle kinderen die door een van de voordeuren naar binnen komen, krijgen goed onderwijs, passend bij de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften. Stapsgewijs is er gewerkt aan een intensievere samenwerking tussen de kinderen, ouders en teamleden. Om een dergelijk proces te bewerkstelligen is een gezamenlijke visie op inclusief onderwijs en draagkracht vanuit het gehele team cruciaal.

Sinds dit schooljaar delen de groepen van beide scholen samen leerpleinen en werkt leerplein 1-2-3 al volledig inclusief. De twee schoolteams zijn samengesmolten en de weg richting een volledig inclusieve school wordt steeds verder vormgegeven. U vraagt zich vast af: Ging dit allemaal zo soepel? Nee, natuurlijk niet!  In elk veranderproces komen we ‘beren’ tegen. Maar door deze beren met elkaar te bespreken, met elkaar mee te denken, ‘proeftuintjes’ te starten, kennis te vergaren en vooral door te doen, kom je steeds een stapje dichter bij je gezamenlijke doel.

Inclusief onderwijs directie niveau

Heeft u interesse om een keer te komen kijken op onze locatie? Dan bent u uiteraard van harte welkom! Neem dan via LinkedIn contact op met Iris of Esmée (zie onderstaande contactgegevens).

 

‘De Beren van de Weg’

Om andere scholen (verder) op weg te helpen richting inclusiever onderwijs, hebben wij de masterclass ‘De Beren van de Weg’ ontwikkeld. Deze masterclass is gericht op scholen binnen het (speciaal) basisonderwijs, met het doel om met de schoolteams toe te werken naar een ‘inclusievere mindset’. Hierbij duiden we beren die op de weg richting inclusief onderwijs staan, maken deze bespreekbaar binnen het team, verkennen we stappen die passend zijn binnen de schoolontwikkeling en delen wij kennis en ervaringen. 

In een voorbespreking met de directie zal de beginsituatie van de school in kaart worden gebracht. Dit doen we zodat de inhoud van de masterclass hierop kan worden afgestemd. Door middel van een afwisseling tussen het delen van kennis en ervaringen en het uitvoeren van diverse werkvormen, zal de weg richting een inclusievere school samen met het schoolteam verder worden verkend en vormgegeven.

 

Wil je meer weten?

Bekijk dan onze website over inclusief onderwijs.

LinkedIn:

Ijsbrand Jepma, 2022 – De (on)bedoelde effecten op alle leerlingen

Dankzij inclusief onderwijs

Dankzij inclusief onderwijs foto

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Esmee van Afferen
Op: 1 maart 2024

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *