Categorie: Taal

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Engels in het basisonderwijs

Onderschat Engels in het basisonderwijs “We voldoen aan de eindtermen voor Engels dus zien we geen reden om ons Engels onderwijs aan te passen.” “Onze prioriteit ligt bij spelling en rekenen want ja daar worden we op afgerekend. Engels heeft dus geen prioriteit”...

Een positieve blik op dyslexie kenmerken

Het talent van jouw leerling…wat kan jouw leerling door de dyslexie juist goed?  Wat zijn de voordelen van dyslexie kenmerken? Welke talenten hebben dyslectisch kinderen?  Vragen die ik regelmatig van ouders maar ook vanuit onderwijsprofessionals ontvang. Hier ben ik...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Taalontwikkeling van kinderen

Taalachterstanden in het onderwijs  Taalontwikkeling is erg belangrijk bij kinderen. Goed kunnen lezen en schrijven vormt het fundament voor de rest van de schoolcarrière en loopbaan van een leerling. Het is dan ook uiterst zorgelijk dat uit diverse onderzoeken naar...

Waarvoor dient taalondersteuning?

De kracht van communicatie en taalondersteuning Als taalmens, mijn naam Taalman doet mij eer aan, vind ik taal leuk en interessant. Daarnaast vind ik het een heel belangrijk gegeven. Met taal kun je communiceren. Het is toch mooi dat je door te schrijven je gedachten...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Wat is schrijfonderwijs?

Schrijfonderwijs

In het vernieuwde NPO menukaart is schrijfonderwijs als interventie toegevoegd. Volgens vele experts wordt het belang van schrijfonderwijs in het primair onderwijs onderschat. Maar liefst dertig procent van de basisschoolleerlingen zou moeite hebben met schrijven aan het einde van groep vier. Schrijven vergt niet alleen taalkundige vaardigheid maar traint tevens motorische vaardigheid: iets waar het tegenwoordig steeds minder goed mee gesteld is bij jongere kinderen. Jonge kinderen knutselen en tekenen steeds minder thuis en de opkomst van de tablets en andere technologie helpt ook niet.

 

Het schrijfprogramma

In het verleden is door makers van Nieuwsbegrip (een online leesprogramma) in samenwerking met wetenschappers van de Universiteit van Amsterdam een schrijfprogramma ontwikkeld waarmee het Primair Onderwijs kon experimenteren. De uitkomsten waren over de brede linie positief. De belangrijkste punten uit het ontwikkelde programma:

  • Laat leerlingen schrijven over of naar aanleiding van actuele gebeurtenissen

  • Laat leerlingen voorafgaand aan het schrijven bepalen welk doel er wordt nagestreefd en bovendien wat de doelgroep is. Een leerzame toevoeging zou zijn dat de geschreven teksten ook daadwerkelijk worden gelezen door de betreffende doelgroep.

  • Besteed veel aandacht in de les aan de verschillende fases die doorlopen moeten worden met schrijven van een stuk. Van het genereren en structureren van ideeën tot het krijgen van feedback en daarop het stuk aanpassen.

  • Het is van belang dat leerlingen de verschillende genres kunnen onderscheiden. per genre kan er vervolgens een schrijfstrategie worden onderwezen. De opbouw van een informerende tekst is immers anders dan dat van een amuserende tekst.

 

Wanneer als basisschool wordt gekozen voor schrijfonderwijs als nieuwe interventie kunnen bovenstaande punten meegenomen worden in het uitvoeringsplan. Een goed vormgegeven schrijfonderwijs leidt dus niet alleen tot beter schrijven en lezen maar vergroot ook nog eens de motorische vaardigheden. In de keuze voor interventies is daarom deze interventie van harte aan te raden.

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

 

 

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 12 december 2023

Reacties

0 reacties