Categorie: Taal

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Taalontwikkeling stimuleren: slimme inzichten en praktische tips

Het leren van een taal  In deze blog lees je hoe een baby of een meertalig persoon een nieuwe taal leert. Aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen, word je meegenomen in kennis over de drie taalgroeimiddelen en het taalleermechanisme. Deze blog gaat ook over...

Engels in het basisonderwijs

Onderschat Engels in het basisonderwijs “We voldoen aan de eindtermen voor Engels dus zien we geen reden om ons Engels onderwijs aan te passen.” “Onze prioriteit ligt bij spelling en rekenen want ja daar worden we op afgerekend. Engels heeft dus geen prioriteit”...

Een positieve blik op dyslexie kenmerken

Het talent van jouw leerling…wat kan jouw leerling door de dyslexie juist goed?  Wat zijn de voordelen van dyslexie kenmerken? Welke talenten hebben dyslectisch kinderen?  Vragen die ik regelmatig van ouders maar ook vanuit onderwijsprofessionals ontvang. Hier ben ik...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Wat is schrijfonderwijs?

Schrijfonderwijs In het vernieuwde NPO menukaart is schrijfonderwijs als interventie toegevoegd. Volgens vele experts wordt het belang van schrijfonderwijs in het primair onderwijs onderschat. Maar liefst dertig procent van de basisschoolleerlingen zou moeite hebben...

Taalontwikkeling van kinderen

Taalachterstanden in het onderwijs  Taalontwikkeling is erg belangrijk bij kinderen. Goed kunnen lezen en schrijven vormt het fundament voor de rest van de schoolcarrière en loopbaan van een leerling. Het is dan ook uiterst zorgelijk dat uit diverse onderzoeken naar...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Waarvoor dient taalondersteuning?

De kracht van communicatie en taalondersteuning

Als taalmens, mijn naam Taalman doet mij eer aan, vind ik taal leuk en interessant. Daarnaast vind ik het een heel belangrijk gegeven. Met taal kun je communiceren. Het is toch mooi dat je door te schrijven je gedachten op papier kunt zetten? Of jezelf te verliezen in een verhaal uit een prachtig boek? Ik vind het zelf heerlijk om een verhaal te lezen waarin ik me helemaal kan verplaatsen en dan even alles om me heen vergeten!

Wanneer je door geschreven tekst met de ander communiceert komt de spelling om de hoek kijken. Hoe slim of goed je ook in je vak bent, wanneer je de tekst niet goed schrijft word je hierop afgerekend door de lezer. Spelling zorgt voor een zekere mate van acceptatie. 

Een persoonlijk verhaal

Als moeder van een zoon met spellingproblemen, en vele maanden samen ploeteren, vind ik het heel lastig dat school nu aangeeft dat, gezien zijn moeilijkheden met andere vakken, de spelling een lagere prioriteit krijgt. De prestatie voor rekenen en begrijpend lezen is namelijk de doorslaggevende factor voor het vervolgonderwijs dus hier zal nu de volledige aandacht naartoe gaan. Lange tijd heb ik hem als moeder op vele manieren proberen te helpen, maar ons lijntje is te kort. We raakten de verbinding kwijt. Door dit toch los te laten zijn we nu gelukkig weer een ‘team’.

Ik heb de missie om kinderen, zoals mijn zoon, op dit vlak te ondersteunen. En niet alleen kinderen; ook hun ouders. Genoeg ouders zitten in hetzelfde schuitje als ik lange tijd zat. Er wordt aan vele ouders gevraagd ook thuis met hun kind te oefenen om bijvoorbeeld leeskilometers te maken. Gelukkig lukt dit de ouders vaak goed. Helaas hoor ik ook regelmatig dat de ouders langzaam de verbinding met hun kind kwijt raken, net zoals ik zelf heb ervaren. Er is sprake van boosheid en frustratie, hun kind vindt het allemaal maar stom en wil niet meer oefenen. Daarnaast, daar ga ik zeker vanuit, doen leerkrachten wat ze kunnen. Helaas kunnen zij niet meer doen dan hun best, hebben meerdere kinderen met aangepaste plannen en is de bezetting op school vaak niet optimaal. 

Taalondersteuning in praktijk: TaalVaardig!

En daar sta ik voor. Ik wil kinderen, hun ouders en ook de scholen ondersteunen als het gaat om taal, lezen en/of spelling. Het lukt ouders niet altijd om zoveel te blijven oefenen en daarbij ook het leesplezier te behouden dan wel terug te krijgen. Tevens is het belangrijk, bij vermoeden van dyslexie, om lange tijd ondersteuning te krijgen op niveau 3. Het lukt scholen gewoonweg niet altijd om hieraan te voldoen. Er worden plannen gemaakt dat bijvoorbeeld de Intern Begeleider deze taak op zich neemt, maar zodra er een leerkracht nodig is om in een groep te vervangen, zal dit altijd voorgaan zodat de ondersteuning geen continuïteit heeft. Tevens zijn er kinderen die wel een dyslexieonderzoek achter de rug hebben, maar toch geen recht hebben op vergoede dyslexiezorg. Deze kinderen hebben wel extra taalondersteuning nodig!

Vanuit mijn onlangs opgerichte praktijk TaalVaardig! sta ik voor gezinnen en het onderwijs klaar om te ondersteunen. Vanuit kennis, passie en ervaring. Ik wil meedenken en meewerken. Het onderwijs is tenslotte wat we met elkaar doen! 

Zit je als ouder er even helemaal doorheen en weet je niet meer hoe je verder moet? Bel of mail me gerust om een online advies afspraak te plannen. Een half uur luister ik naar je en help ik door mee te denken en tips te geven. 

Heeft jouw kind een dyslexie-onderzoek gehad maar geen recht op vergoede zorg? Vanuit mijn praktijk kan ik ook de juiste taalondersteuning bieden!

Samenwerking in het onderwijs

Werk je in het onderwijs en zou je graag gebruik willen maken van mijn expertise, laat het me ook weten! Samen kijken we naar de mogelijkheden binnen jullie school. 

Wil jij meer blogs lezen? Bekijk dan Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Bekijk dan Tiponderwijs.

Socials Marleen Taalman / eigenaar TaalVaardig!

 

Dit artikel is geschreven door:

Marleen Taalman
Op: 10 november 2023

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *