Categorie: Taal

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Taalontwikkeling stimuleren: slimme inzichten en praktische tips

Het leren van een taal  In deze blog lees je hoe een baby of een meertalig persoon een nieuwe taal leert. Aan de hand van mijn persoonlijke ervaringen, word je meegenomen in kennis over de drie taalgroeimiddelen en het taalleermechanisme. Deze blog gaat ook over...

Engels in het basisonderwijs

Onderschat Engels in het basisonderwijs “We voldoen aan de eindtermen voor Engels dus zien we geen reden om ons Engels onderwijs aan te passen.” “Onze prioriteit ligt bij spelling en rekenen want ja daar worden we op afgerekend. Engels heeft dus geen prioriteit”...

Een positieve blik op dyslexie kenmerken

Het talent van jouw leerling…wat kan jouw leerling door de dyslexie juist goed?  Wat zijn de voordelen van dyslexie kenmerken? Welke talenten hebben dyslectisch kinderen?  Vragen die ik regelmatig van ouders maar ook vanuit onderwijsprofessionals ontvang. Hier ben ik...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Wat is schrijfonderwijs?

Schrijfonderwijs In het vernieuwde NPO menukaart is schrijfonderwijs als interventie toegevoegd. Volgens vele experts wordt het belang van schrijfonderwijs in het primair onderwijs onderschat. Maar liefst dertig procent van de basisschoolleerlingen zou moeite hebben...

Waarvoor dient taalondersteuning?

De kracht van communicatie en taalondersteuning Als taalmens, mijn naam Taalman doet mij eer aan, vind ik taal leuk en interessant. Daarnaast vind ik het een heel belangrijk gegeven. Met taal kun je communiceren. Het is toch mooi dat je door te schrijven je gedachten...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Taalontwikkeling van kinderen

Taalachterstanden in het onderwijs 

Taalontwikkeling is erg belangrijk bij kinderen. Goed kunnen lezen en schrijven vormt het fundament voor de rest van de schoolcarrière en loopbaan van een leerling. Het is dan ook uiterst zorgelijk dat uit diverse onderzoeken naar voren komt dat de taalontwikkeling of taalvaardigheden van kinderen in het basisonderwijs achteruit hollen. De thuisbasis en de taal die thuis wordt gesproken is van groot belang. Uiteindelijk moet- via de mondelinge taalvaardigheid die thuis is aangeleerd- de slag worden gemaakt naar lezen, schrijven en spellen. 

 

‘Leestouw’: bouwstenen van taalvaardigheid

In de taalwetenschappen is een mooie metafoor ontwikkeld: het thuis spreken van de taal vormt een van de muren van een huis. Wanneer thuis enkel een andere taal wordt gesproken, loopt het kind een achterstand op die later extra moeilijk is in te lopen. Het zou mooi zijn als dit probleem zoveel mogelijk bestreden kan worden door als kinderopvang en school ouders daarin te betrekken en op te wijzen. Daar waar ouders de taal echt niet vaardig zijn, is voorschoolse educatie altijd een optie. 

Vanaf de kleuterklas wordt met name de aandacht gericht op fonemisch bewustzijn: het maken van klanken met letters. Vervolgens wordt daar vanaf groep 3/4 een stukje begrijpend lezen aan toegevoegd. Er volgen dus vele stappen, die nauw met elkaar in verband staan, om uiteindelijk een goede taalontwikkeling te kunnen ontwikkelen. Die componenten van taalontwikkeling zijn door wetenschappers als metafoor gebruikt: de ´leestouw.´ Die zogenoemde leestouw bestaat uit de volgende componenten: 

Begrijpen van de taal
  • Achtergrondkennis (feiten, concepten etc.)
  • Woordenschat
  • Taalstructuur (syntaxis, semantiek)
  • Literatuur kennis (genres etc.)
Woordherkenning
  • Fonemisch bewustzijn
  • Decoderen (alfabet)
  • Herkennen van soortgelijke woorden

 

Leesmotivatie: sleutel tot plezier in lezen

Naast al deze met elkaar samenhangende componenten geldt er ook nog een heel belangrijke overstijgende voorwaarde: leesmotivatie. Het is een uitdaging om leerlingen werkelijk plezier te laten beleven in het lezen. In een eerdere blog is daar reeds aandacht aan besteed. De volgende dingen kunnen die leesmotivatie aanzwengelen:

  • Bevorder het zelfvertrouwen: zorg er allereerst voor dat het boek aansluit bij het leesniveau van de leerling. Een te hoog leesniveau zal contraproductief werken. Leer vervolgens de leerling leesstrategieën aan zoals vragen stellen en samenvatten. Dit kan goed zijn om in een sociale context te doen, dat willen zeggen leerlingen onderling. 
  • Interesse: Het is goed om een boek aan te laten sluiten bij de interesses van een leerling. Om achter de interesses van een leerling te komen kan een korte enquête handig zijn. 
  • Autonomie: ten slotte kan autonomie bevorderend zijn voor de leesmotivatie. Laat bijvoorbeeld de leerling zelf zijn boek of samenwerkingspartner uitkiezen. Enige training in de keuze die een leerling maakt voor een boek kan nodig zijn.

 

Guy Rigler

Meer weten over Guy Rigler?

Klik hier en lees het verhaal van Guy Rigler.

Meer over Tip Onderwijs

Wil jij meer artikelen lezen? Bekijk onze kennisbank.

Meer weten over Tip Onderwijs? Bekijk de over ons pagina.

Op zoek naar een nieuwe onderwijs uitdaging? Bekijk onze vacatures.

 

Dit artikel is geschreven door:

Guy Rigler
Op: 24 november 2023

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *