Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Burgerschap | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Burgerschap

Burgerschap in het onderwijs

Burgerschap is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Het is de manier waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die zo helpen vormgeven. Er worden vier verschillende gebieden van burgerschap onderscheiden: politiek-juridisch, sociaal-maatschappelijk, economisch en vitaal burgerschap.
Het bevorderen van burgerschap is een opdracht aan scholen, doordat binnen scholen kinderen leren omgaan met kinderen die andere denkbeelden, door bijvoorbeeld een andere cultuur, hebben. Vanuit huis krijgen niet alle kinderen dit mee, terwijl dit wel nodig is om op een constructieve en vreedzame manier mee te kunnen doen aan de samenleving.

Onderwijs en burgerschap

Sinds 1 augustus 2021 zijn scholen wettelijk verplicht om een doelgericht en samenhangend aanbod te formuleren voor burgerschap. Hierbij moeten ze het actief burgerschap en de sociale cohesie van de leerlingen bevorderen. Sociale cohesie gaat over het leren samenleven met elkaar. Het legt de nadruk op gelijkwaardigheid en gedeelde waarden ongeacht ieders achtergrond.
In de sociologie maakt men onderscheid tussen vier dimensies van burgerschap: de rechtspositie, de rechten, de participatie en de identiteit

Identiteit speelt een cruciale rol in het onderwijs. Het begrip identiteit kan op verschillende manieren worden opgevat, maar in het onderwijskundig verband wordt het meestal gebruikt om het profiel van een schoolorganisatie te beschrijven. Waar staat de school voor?

. Deze dimensies zijn cruciaal voor het begrijpen van burgerschap en hoe het kan worden bevorderd in het onderwijs.

Dimensies van burgerschap

De rechtspositie verwijst naar het recht om toegelaten te worden tot een land en de plicht om je aan de wetten van het land te houden en belasting te betalen. De rechten verwijzen naar de burgerrechten, zoals vrijheid van godsdienst, vrijheid van meningsuiting, stemrecht, recht op onderwijs, recht op een uitkering, enz.
De participatie verwijst naar actief meedoen aan de maatschappij, zoals door te werken, onderwijs te volgen of het bezoeken van culturele activiteiten. De identiteit verwijst naar solidair en loyaal zijn aan het land, zoals door een stuk geschiedenis te delen, de taal te spreken en de heersende normen en waarden te kennen.

Burgerschap en identiteit

Burgerschap en identiteit zijn nauw verwant. Een sterke identiteit is cruciaal voor het ontwikkelen van een gevoel van eigenaarschap

Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Het is een cruciale vaardigheid voor succesvol leren en een belangrijke voorwaarde voor persoonlijk meesterschap

Persoonlijk meesterschap is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om hun eigen leerproces te sturen en hun persoonlijke effectiviteit te verbeteren. Het is een discipline die leerlingen helpt om hun eigenaarschap over hun leerproces te nemen en hun kernkwaliteiten te ontwikkelen.

.

en betrokkenheid

Betrokkenheid speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Het is essentieel om de betrokkenheid van zowel de leerkracht als de leerling te stimuleren om een succesvolle leerervaring te garanderen.

bij de maatschappij. Leerlingen moeten leren omgaan met verschillen en gelijkwaardigheid te respecteren, ongeacht ieders achtergrond.

Het burgerschapsonderwijs moet worden afgestemd op de visie van de school en de behoeften van de leerlingen. Scholen moeten ruimte houden om het burgerschapsonderwijs zelf in te delen op grond van de visie van de school.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties