Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Identiteit | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Identiteit

Identiteit in het onderwijs

Identiteit speelt een cruciale rol in het onderwijs. Het begrip identiteit kan op verschillende manieren worden opgevat, maar in het onderwijskundig verband wordt het meestal gebruikt om het profiel van een schoolorganisatie te beschrijven. Waar staat de school voor?
Traditioneel wordt identiteit gelinkt aan de richting waartoe een school behoort, zoals openbaar, reformatorisch of evangelisch. Echter, tegenwoordig is identiteit steeds meer het resultaat van een traject van missie – visie – strategie.
Identiteit wordt uitgedrukt in termen van wie zijn wij, voor wie zijn wij er en waar willen wij voor gaan? Of: wat bieden we aan? Het is het resultaat van een proces waarin door tussenkomst van managementinstrumenten als een SWOT, werkgroepen, groepsgesprekken, systeemkaarten en zo meer, een gemeenschappelijk resultaat wordt bereikt.

Het belang van identiteit

Identiteit is belangrijk omdat het een gemeenschappelijk zelfbeeld

Het zelfbeeld speelt een cruciale rol bij het bepalen van de identiteit van leerlingen. Daarom is het van groot belang om het zelfbeeld te begrijpen en te herkennen om leerlingen te helpen bij het vormen van een positief zelfbeeld.

van de schoolorganisatie creëert. Dit zelfbeeld is cruciaal voor het burgerschap

Burgerschap is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Het is de manier waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die zo helpen vormgeven. Er worden vier verschillende gebieden van burgerschap onderscheiden: politiek-juridisch, sociaal-maatschappelijk, economisch en vitaal burgerschap.

en de zelfstandigheid

Zelfstandigheid is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in hun toekomstige carrière. Het betekent het vermogen om onafhankelijk te denken en te handelen, zonder beïnvloeding door anderen. Dit begrip is nauw verbonden met autonomie, eigenaarschap

Eigenaarschap van leren is de mate waarin de leerling verantwoordelijkheid neemt voor zijn eigen leerproces. Het is een cruciale vaardigheid voor succesvol leren en een belangrijke voorwaarde voor persoonlijk meesterschap.

en zelfvertrouwen.

van de school. Het interieur-en-identiteit-schoolgebouw

Het schoolgebouw speelt een cruciale rol bij het creëren van een leeromgeving die leerlingen inspireert en motiveert. Een schoolgebouw moet een veilige en stimulerende omgeving bieden die aansluit bij de onderwijsvisie en identiteit van de school.

wordt hierdoor ook beïnvloed.

Door een duidelijke identiteit te hebben, kan de school een eigenaarschap creëren en een unieke positie innemen in de onderwijsmarkt. Dit helpt bij het aantrekken van leerlingen en docenten die zich identificeren met de waarden en doelstellingen van de school.

Hoe identiteit te ontwikkelen

Het ontwikkelen van een identiteit vereist een geregisseerd proces waarin alle partijen in en om de school een rol spelen. Dit proces kan worden ondersteund door het gebruik van managementinstrumenten als een SWOT, werkgroepen, groepsgesprekken en systeemkaarten.
Door een gemeenschappelijk zelfbeeld te creëren, kan de school een identiteit ontwikkelen die een dubbele functie heeft: identiteit als zelfportret c.q. schoolprofiel én als toekomstontwerp tegelijk.

Conclusie

Identiteit is een cruciaal aspect van het onderwijs. Door een duidelijke identiteit te hebben, kan de school een eigenaarschap creëren en een unieke positie innemen in de onderwijsmarkt. Het is belangrijk om een geregisseerd proces te volgen om tot een gemeenschappelijk zelfbeeld te komen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties