Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Burgerschapsvorming | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Burgerschapsvorming

Burgerschapsvorming in het onderwijs

Burgerschap

Burgerschap is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om actief deel te nemen aan de maatschappij. Het is de manier waarop inwoners deel hebben en deelnemen aan de maatschappij en die zo helpen vormgeven. Er worden vier verschillende gebieden van burgerschap onderscheiden: politiek-juridisch, sociaal-maatschappelijk, economisch en vitaal burgerschap.

svorming is een cruciale taak van de school, waarbij leerlingen worden gevormd tot actieve deelnemers aan de samenleving. Het is geen vak, maar een wettelijke verplichting voor scholen om deze taak uit te voeren.

De inspectie ziet toe op de uitvoering van deze taak. Scholen hebben ruimte om het burgerschapsonderwijs op eigen wijze vorm te geven. Bij burgerschapsvorming gaat het vooral om de houding en de vaardigheden van de leerlingen. De school is hier een geschikte oefenplaats voor.

Kern van het burgerschapsonderwijs

Het burgerschapsonderwijs moet in ieder geval bestaan uit de volgende kern:
Het bijbrengen van kennis over de democratie en rechtstaat zelf en de grondrechten van de mensen. Dit is een belangrijke basis voor het burgerschap.
Het bijbrengen van kennis over, inzicht hebben in de werking van en respect hebben voor de achterliggende basiswaarden ook in onderling verband. De basiswaarden zijn: vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit.
Het ontwikkelen van sociale en maatschappelijke competenties. Leerlingen moeten op school leren om samen te werken en te leven, om te gaan met maatschappelijke spelregels, hun mening leren vormen en die van anderen respecteren en hun eigen identiteit leren ontwikkelen.
Het bieden van een respectvolle oefenplaats waarin actief geoefend kan worden met de basiswaarden en burgerschapswaarden geïnternaliseerd kunnen worden.

Wijze van aanpak

Om het burgerschapsonderwijs effectief te maken, is het belangrijk om een diverse aanpak te hanteren. Dit kan worden bereikt door het combineren van verschillende lesmethoden, zoals groepsvorming

Groepsvorming is een belangrijk proces in het onderwijs. Elk jaar maakt een groep of klas alle fases van groepsvorming door. Het is belangrijk om deze fases te (her)kennen en erop in te spelen, zodat je het proces kunt ombuigen tot een positief groepsklimaat.

, formatie

Formatie speelt een cruciale rol bij het organiseren van het onderwijsproces. Het gaat om de inzet en omvang van onderwijspersoneel op schoolniveau, waardoor de klassenindeling en de beschikbaarheid van uren voor verschillende functies worden bepaald.

en samenwerkingsvormen

Samenwerkingsvormen zijn een essentieel onderdeel van het onderwijs. Deze werkvormen stimuleren de betrokkenheid, de interactie en het verantwoordelijkheidsgevoel van leerlingen. Door samenwerkingsvormen te gebruiken, kunnen leerlingen diverse vaardigheden ontwikkelen, zoals luisteren, hulp geven, overleggen en aanmoedigen.

.

Daarnaast is het belangrijk om leerlingen te betrekken bij het burgerschapsonderwijs, door hen te laten participeren in besluitvormingsprocessen en hen te laten reflecteren op hun eigen burgerschap.

Conclusie

Burgerschapsvorming is een cruciale taak van de school, die een positieve bijdrage kan leveren aan de samenleving. Door een diverse aanpak te hanteren en leerlingen te betrekken bij het burgerschapsonderwijs, kan het onderwijs een belangrijke rol spelen in de vorming van actieve burgers.
Door het burgerschapsonderwijs te integreren in het onderwijs, kan het een positieve impact hebben op de samenleving en kan het helpen bij het vormen van een meer rechtvaardige en inclusieve samenleving.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties