Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Clusteren | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Clusteren

Clusteren in het onderwijs

Clusteren is een cruciale stap in het Handelingsgericht werken (HGW) om kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften samen te voegen in een groepsplan. Dit proces vindt plaats in de fase van het plannen, vlak voor het opstellen van het groepsplan.
Door clusteren kan het onderwijs uitvoerbaar blijven, omdat het anders onmogelijk wordt voor leerkrachten om voor elk kind een apart handelingsplan op te stellen. Natuurlijk blijven er kinderen in de klas die niet geclusterd kunnen worden en voor wie er een individueel handelingsplan nodig blijft. Maar door het clusteren wordt dat aantal tot een minimum beperkt.

Voordeel van clusteren

Clusteren biedt verschillende voordelen. Het helpt bijvoorbeeld om de werklast van leerkrachten te verminderen en om een meer efficiënte manier van lesgeven te creëren. Bovendien maakt het clusteren het mogelijk om kinderen met vergelijkbare behoeften samen te groeperen, waardoor een meer gerichte onderwijsaanpak mogelijk wordt.
Daarnaast helpt clusteren om de compacten

Compacten is een efficiënte manier om de leerstof te organiseren door overbodige herhalings- en oefenstof te elimineren. Dit proces maakt het mogelijk om de leerstof te clusteren en te automatiseren, waardoor de leerkracht meer tijd heeft om zich te focussen op de leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

van kinderen beter te begrijpen en om een meer classificeren

Classificeren is een proces waarbij leerlingen worden ingedeeld op basis van hun kenmerken en behoeften. In het onderwijs wordt deze term vaak gebruikt om leerlingen te diagnosticeren en hun onderwijsbehoeften te evalueren.

van hun behoeften te maken. Dit resulteert in een meer gerichte onderwijsaanpak en een betere netwerkleren

Netwerkleren is een manier van leren waarbij je gebruik maakt van de kennis en ervaring van je collega’s om nieuwe dingen te leren. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer je tegen een probleem aanloopt en de hulp van een collega inroept.

tussen leerkrachten en kinderen.

Wijze van aanpak

Het clusteren van kinderen gebeurt door middel van een zorgvuldige analyse van hun onderwijsbehoeften. Leerkrachten gebruiken hiervoor verschillende strategieën, zoals het gebruik van groepsvorming

Groepsvorming is een belangrijk proces in het onderwijs. Elk jaar maakt een groep of klas alle fases van groepsvorming door. Het is belangrijk om deze fases te (her)kennen en erop in te spelen, zodat je het proces kunt ombuigen tot een positief groepsklimaat.

en het analyseren van de resultaten van toetsen en assessments.

Door het clusteren kan een meer inclusieve en rechtvaardige leeromgeving worden gecreëerd, waarin alle kinderen de kans krijgen om zich optimaal te ontwikkelen. Het is essentieel om het clusteren te combineren met andere strategieën, zoals het opleiden van leerkrachten en het gebruik van digitale hulpmiddelen.

Conclusie

Clusteren is een cruciale stap in het Handelingsgericht werken om kinderen met vergelijkbare onderwijsbehoeften samen te voegen in een groepsplan. Door het clusteren kan een meer efficiënte manier van lesgeven worden gecreëerd en kan een meer inclusieve en rechtvaardige leeromgeving worden gecreëerd.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 10 juni 2024

Reacties

0 reacties