Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Differentiatie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Differentiatie

Differentiatie in het onderwijs

Differentiatie is een belangrijke concept in het onderwijs, waarbij de leerkracht rekening houdt met de verschillen tussen leerlingen en het onderwijs aanpast.
Door middel van differentiatie kan de leerkracht de leerstof en de instructie afstemmen op de individuele behoeften en mogelijkheden van de leerlingen.

Soorten differentiatie

Er zijn twee hoofdsoorten differentiatie: convergente en divergente differentiatie

In het onderwijs wordt differentiatie gebruikt om leerlingen op hun niveau aan te spreken. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, waaronder convergente differentiatie

Convergente differentiatie is een vorm van differentiëren waarbij de hele groep telkens bij elkaar wordt gehouden qua leerstofaanbod. Het doel is om een vastgestelde hoeveelheid leerstof in een vastgesteld aantal jaren bij de leerlingen aan te leren.

en divergente differentiatie.

.

Bij convergente differentiatie hebben alle leerlingen dezelfde leerstof en werken ze naar een gemeenschappelijk doel, maar verschilt de manier waarop ze dat doel bereiken, bijvoorbeeld door verschillen in instructie, onderwijstijd en werkvormen.

Divergente differentiatie

Bij divergent differentiatie sluit de leerkracht zoveel mogelijk aan bij de niveauverschillen en onderwijsbehoeften van de leerlingen.
Zo bieden leerkrachten de leerlingen andere leerstof aan of werken de leerlingen toe naar verschillende eindproducten. Vaak is er hierbij wel een gemeenschappelijke basis.

Heterogene groepen

In een heterogene groep worden leerlingen met verschillende achtergronden, vaardigheden en behoeften bij elkaar gebracht.
Door middel van differentiatie kan de leerkracht deze verschillen in een positieve richting sturen en de leerlingen helpen om hun volle potentieel te bereiken.

Basisontwikkeling

Basisontwikkeling

Basisontwikkeling is een onderwijsconcept dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. Het streeft ernaar om de traditionele scheiding tussen spelactiviteiten en ‘echte leren’ op te heffen en in plaats daarvan een thematische aanpak te hanteren.

is een belangrijke fase in de leerontwikkeling van een leerling.

Door middel van differentiatie kan de leerkracht de basisontwikkeling van de leerlingen stimuleren en helpen om een solide fundament te leggen voor hun verdere leerontwikkeling.

Concentratie

Concentratie

Concentratie is een cruciale vaardigheid voor leerlingen om succesvol te zijn in hun studie. Het vermogen om zich te concentreren op een taak of opdracht is essentieel voor het behalen van goede resultaten.

is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen om hun aandacht te richten op de leerstof en hun doelstellingen te bereiken.

Door middel van differentiatie kan de leerkracht de concentratie van de leerlingen helpen verbeteren en hun leerprestaties te verbeteren.

JSON en differentiatie

JSON (JavaScript Object Notation) is een manier om data op te slaan en uit te wisselen tussen verschillende systemen.
In het onderwijs kan JSON worden gebruikt om leerdata op te slaan en te analyseren, waardoor de leerkracht beter kan differentiëren en de leerlingen beter kan helpen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties