Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Duurzame-groene-scholen | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Duurzame-groene-scholen

Duurzame groene scholen

Een duurzame school is een toekomstbestendig, energiezuinig gebouw dat leerlingen stimuleert tot duurzaam denken en doen. Veel scholen nemen duurzaamheid op in hun onderwijsbeleid, missie of beleidsplan en integreren het in diverse vakken.
Schoolgebouw-ontwerp-bouw

Het ontwerp en de bouw van een schoolgebouw zijn cruciale aspecten voor een succesvolle leeromgeving. Het schoolgebouw moet voldoen aan de huisvestingseisen in het Arbeidsomstandighedenbesluit (de Arbowet) en het bouwbesluit. Deze wetten stellen eisen aan een verantwoorde inrichting van het schoolgebouw, zoals veiligheid en het binnenklimaat.

en interieur-en-identiteit-schoolgebouw

Het schoolgebouw speelt een cruciale rol bij het creëren van een leeromgeving die leerlingen inspireert en motiveert. Een schoolgebouw moet een veilige en stimulerende omgeving bieden die aansluit bij de onderwijsvisie en identiteit van de school.

spelen een cruciale rol bij het creëren van een duurzame schoolomgeving. Een schoolklimaat

In een gezond schoolklimaat voelen zowel leerlingen als leerkrachten zich aangenaam. Het schoolklimaat beïnvloedt en bepaalt de sfeer in de school. Een positief schoolklimaat draagt bij aan een hoog niveau van onderwijskwaliteit en schoolontwikkeling

Schoolontwikkeling is een voortdurend proces dat erop gericht is de kwaliteit van het onderwijs en de professionaliteit van de leerkrachten te verbeteren. Het is een lerende organisatie die er continu op uit moet zijn om de onderwijskwaliteit te verbeteren.

.

dat gezond en comfortabel is, draagt bij aan een positieve leerervaring. Een gezonde schoolkantine

Een gezonde schoolkantine is een essentiële component van een gezond schoolklimaat. Het biedt kinderen en jongeren de mogelijkheid om gezonde keuzes te maken en een goede eetgewoonte te ontwikkelen. Een schoolkantine die gezonde opties biedt, draagt bij aan een betere schoolprestatie, minder schooluitval en een gezondere leefstijl.

en schoolontwikkeling zijn eveneens belangrijk voor een duurzame school.

Verduurzaming van schoolgebouwen

Schoolbesturen en gemeenten werken samen aan verduurzaming van schoolgebouwen om de klimaatdoelstellingen uit het Klimaatakkoord te halen. Bij renovatie of nieuwbouw moet rekening worden gehouden met het feit dat onderwijskundige visies veranderen. Het ontwerp moet dus niet alleen energiezuinig zijn, maar ook functioneel en onderwijsadaptief.
Investeringen in het gebouw om een lager energieverbruik of beter binnenklimaat te realiseren, zijn een goede manier om duurzaamheid te integreren in de school. Voorwaarde is dat de investeringen zich redelijkerwijs verhouden tot het eigen vermogen en de tijd waarin de investeringen zich terugverdienen.

Samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen

Voor zover de middelen in het gemeentefonds en de vergoedingen van het rijk aan schoolbesturen voor onderhoud niet toereikend zijn voor het realiseren van de klimaat- en kwaliteitsdoelstellingen, kijken gemeenten en schoolbesturen naar het Rijk. Een goede samenwerking tussen gemeenten en schoolbesturen is cruciaal voor het realiseren van duurzame groene scholen.
Door samen te werken en duurzaamheid te integreren in het onderwijs, kunnen we een positieve impact hebben op het klimaat en de leerervaring van leerlingen. Een duurzame schoolomgeving is een must voor een eerlijke en gelijke toekomst voor alle leerlingen.

Conclusie

Duurzame groene scholen zijn een must voor een eerlijke en gelijke toekomst voor alle leerlingen. Door samen te werken en duurzaamheid te integreren in het onderwijs, kunnen we een positieve impact hebben op het klimaat en de leerervaring van leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties