Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Erfgoededucatie | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Erfgoededucatie

Erfgoededucatie: het verleden in het onderwijs

Erfgoededucatie is een belangrijke onderwijsconcept dat zich richt op het bijbrengen van historisch besef bij leerlingen. Het erfgoed omvat alle materiële en immateriële zaken uit het verleden, waaronder concrete voorwerpen, archiefdocumenten, monumenten, gebouwen, taal, verhalen, gebruiken en muziek.
Bij erfgoededucatie worden leerlingen in aanraking gebracht met authentieke materialen of situaties, waardoor zij het verleden kunnen interpreteren en inzicht kunnen krijgen in het heden. Plaatselijke historische verenigingen spelen een belangrijke rol bij het brengen van de lokale geschiedenis van de omgeving van de school dichterbij.

Het doel van erfgoededucatie

Het doel van erfgoededucatie is om leerlingen te laten begrijpen hoe het verleden invloed heeft op het heden en hoe zij zelf een rol kunnen spelen in de toekomst. Erfgoededucatie helpt leerlingen om hun identiteit te ontwikkelen en om respect te hebben voor de cultuur en de geschiedenis van anderen.
Door middel van erfgoededucatie kunnen leerlingen leren om kritisch te denken over het verleden en om hun eigen mening te vormen over historische gebeurtenissen. Bovendien helpt erfgoededucatie leerlingen om hun vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van onderzoek, analyse en presentatie.

Onderwijsconcepten in erfgoededucatie

Erfgoededucatie maakt gebruik van verschillende onderwijsconcepten, zoals ervaringsgericht onderwijs

Bias in het onderwijs speelt een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om bias te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. Bias kan verschillende oorzaken hebben, zoals culturele bias, taalbias, socio-economische bias en genderbias.

, onderwijsontwikkeling

Onderwijsontwikkeling is een cruciale stap in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Het omvat alle vernieuwingen en veranderingen op het gebied van onderwijs, zoals de onderwijsvisie, de leerprocessen en de structuur van de schoolorganisatie.

en activerend onderwijs

Activerend onderwijs is een benadering die leerlingen actief betrekt bij het leerproces. Dit type onderwijs is gebaseerd op de gedachte dat leerstof beter beklijft wanneer leerlingen zelf actief zijn bij het leren.

. Deze concepten helpen leerlingen om actief te participeren in het leerproces en om hun kennis en vaardigheden te ontwikkelen.

Bij erfgoededucatie wordt ook gebruikgemaakt van maakonderwijs

Maakonderwijs is een innovatieve onderwijsvorm waarbij leerlingen leren door experimenteren en doen, waarbij kunstonderwijs, unitonderwijs, beroepsonderwijs, immersief onderwijs en funderend onderwijs samengaan. Leerlingen passen bijvoorbeeld in een les of workshop opgedane kennis toe en leren nieuwe vaardigheden door een zelfbedacht object te maken.

, waarbij leerlingen zelf actief zijn bij het creëren van een product of dienst dat gerelateerd is aan het erfgoed. Dit helpt leerlingen om hun creativiteit en innovativiteit te ontwikkelen.

Voordelen van erfgoededucatie

Erfgoededucatie heeft verschillende voordelen voor leerlingen, zoals het ontwikkelen van hun identiteit, het respect voor de cultuur en de geschiedenis van anderen en het leren om kritisch te denken over het verleden.
Bovendien helpt erfgoededucatie leerlingen om hun vaardigheden te ontwikkelen op het gebied van onderzoek, analyse en presentatie. Erfgoededucatie is een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een inclusieve en rechtvaardige leeromgeving.

Conclusie

Erfgoededucatie is een belangrijke onderwijsconcept dat zich richt op het bijbrengen van historisch besef bij leerlingen. Het helpt leerlingen om hun identiteit te ontwikkelen, respect te hebben voor de cultuur en de geschiedenis van anderen en om kritisch te denken over het verleden.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties