Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Faalangst | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Faalangst

Faalangst in het onderwijs

Faalangst is een veelvoorkomende emotie bij leerlingen, die kan leiden tot een verminderde motivatie en prestatie. Faalangst is de angst dat men niet kan voldoen aan de verwachtingen van zichzelf of van anderen. Deze angst kan op verschillende terreinen voorkomen, zoals op cognitief, sociaal of motorisch gebied.
Faalangst kan zich uiten in diverse vormen, zoals uitstelgedrag, perfectionisme

Perfectionisme is een complex fenomeen dat een grote impact kan hebben op het onderwijs. Het is een dwangmatig verlangen om dingen goed te doen, wat kan leiden tot een streven naar perfectie. Een perfectionist stelt vaak te hoge eisen aan zichzelf, die hij soms niet waar kan maken, vanuit de drang alles perfect te doen.

, zich terugtrekken of het vermijden van nieuwe situaties. Bij een extreme vorm van faalangst is er sprake van een angststoornis

Een angststoornis is een overmatige angst in het dagelijks leven die regelmatig voorkomt zonder dat er echt gevaar is. Deze angst kan zich uiten in lichamelijke kenmerken als rusteloosheid, trillen, zweten, duizeligheid, buikpijn of hoofdpijn, slapeloosheid, flauwvallen, misselijkheid, of andere lichamelijke uitingen.

. Het is belangrijk om faalangst te herkennen en aan te pakken, omdat het de leerprestaties en het zelfvertrouwen

Vertrouwen en zelfvertrouwen zijn twee belangrijke kwaliteiten die een rol spelen bij de ontwikkeling en het leren van kinderen. Het is cruciaal om deze kwaliteiten te begrijpen en te ontwikkelen bij kinderen om hen te helpen bij hun sociale, emotionele en cognitieve ontwikkeling.

van leerlingen kan beïnvloeden.

Oorzaken van faalangst

De oorzaak van faalangst kan realistisch of irrealistisch zijn. Een realistische oorzaak is bijvoorbeeld als de leerling veel negatieve ervaringen heeft. Irrealistische faalangst is overmatige bezorgdheid, die niet in verhouding staat met de kans op mislukken. Een sterke druk om te presteren kan ook zorgen voor faalangst.
Faalangst kan versterkt worden als de leerkracht de nadruk legt op de fouten, in plaats van op de positieve aspecten. Het is belangrijk om een evenwicht te vinden tussen het stimuleren van leerlingen en het vermijden van faalangst.

Gevolgen van faalangst

Faalangst kan zich mentaal uiten in: piekergedachten, weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld en te hoge eisen stellen aan zichzelf. Fysiek kan faalangst zich uiten in lichamelijke problemen zoals hartkloppingen, spierspanning, beven en zweten, snel ademen, buikpijn of hoofdpijn, black-out of slaapproblemen.
Faalangst kan ook leiden tot selectief mutisme

Selectief mutisme is een stoornis die verwant is aan sociale fobie en angst. Het belangrijkste kenmerk is dat het kind in bepaalde sociale situaties niet praat, zoals op school of met de leerkracht, terwijl het kind wel thuis of met medeleerlingen praat.

, waarbij leerlingen zich terugtrekken uit sociale situaties of het vermijden van bepaalde activiteiten. Het is belangrijk om faalangst te herkennen en aan te pakken, omdat het de leerprestaties en het zelfvertrouwen van leerlingen kan beïnvloeden.

Wijze van aanpak

Het identificeren en verminderen van faalangst is essentieel voor het creëren van een positieve leeromgeving. Diverse strategieën helpen hierbij. Ten eerste helpt het om leerlingen te stimuleren en te motiveren, door het geven van positieve feedback en het erkennen van hun prestaties.
Daarnaast zorgt het combineren van verschillende leerstijlen en het aanbieden van keuzemogelijkheden voor een gebalanceerde beoordeling van vaardigheden. Bovendien speelt het opleiden van leerkrachten en docenten een cruciale rol. Training helpt hen namelijk om faalangst te herkennen en aan te pakken.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties