Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: FOMO | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: FOMO

Fear of missing out in het onderwijs

Fear of Missing Out (FOMO) speelt een belangrijke rol bij het bepalen van de kwaliteit van toetsen en assessments. Daarom is het van groot belang om FOMO te herkennen en te vermijden om eerlijke en gelijke onderwijskansen te waarborgen. FOMO kan verschillende oorzaken hebben, zoals faalangst

Faalangst is een veelvoorkomende emotie bij leerlingen, die kan leiden tot een verminderde motivatie en prestatie. Faalangst is de angst dat men niet kan voldoen aan de verwachtingen van zichzelf of van anderen. Deze angst kan op verschillende terreinen voorkomen, zoals op cognitief, sociaal of motorisch gebied.

, angststoornis

Een angststoornis is een overmatige angst in het dagelijks leven die regelmatig voorkomt zonder dat er echt gevaar is. Deze angst kan zich uiten in lichamelijke kenmerken als rusteloosheid, trillen, zweten, duizeligheid, buikpijn of hoofdpijn, slapeloosheid, flauwvallen, misselijkheid, of andere lichamelijke uitingen.

, hyperfocus

Hyperfocus is een intense vorm van mentale concentratie, waarbij de aandacht gefocust is op een onderwerp of taak. Tijdens hyperfocus is iemand ongevoelig voor prikkels van buitenaf en heeft weinig of geen besef van tijd.

en adhd

ADHD staat voor Attention Deficit Hyperactivity Disorder, een aandoening die het vermogen om aandacht te schenken aan de omgeving beïnvloedt.

.

FOMO in toetsen leidt tot onterechte beoordelingen en een oneerlijke verdeling van onderwijskansen. Dit resulteert bijvoorbeeld in een scheve verdeling van schooladviezen en toelating tot vervolgonderwijs. Bovendien vertekent FOMO de meting van de werkelijke capaciteiten en kennis van leerlingen. Dit werkt niet alleen demotiverend voor leerlingen, maar ondermijnt ook hun vertrouwen in het onderwijsstelsel. Daarom is het essentieel om FOMO te herkennen en te vermijden.

Oorzaken en gevolgen van fOMO

FOMO kent verschillende oorzaken, zoals faalangst, angststoornis, hyperfocus en adhd. Faalangst ontstaat wanneer leerlingen bang zijn om fouten te maken. Angststoornis maakt leerlingen onzeker over hun capaciteiten. Hyperfocus leidt tot een te grote focus op één aspect, waardoor andere aspecten worden verwaarloosd. Adhd zorgt ervoor dat leerlingen moeite hebben om zich te concentreren.
FOMO in toetsen leidt tot onterechte beoordelingen en een oneerlijke verdeling van onderwijskansen. Dit resulteert bijvoorbeeld in een scheve verdeling van schooladviezen en toelating tot vervolgonderwijs. FOMO vertekent de meting van de werkelijke capaciteiten en kennis van leerlingen. Dit werkt zowel demotiverend voor leerlingen als ondermijnend voor hun vertrouwen in het onderwijsstelsel. Daarom is het essentieel om FOMO te herkennen en te vermijden.

Wijze van aanpak

Het identificeren en verminderen van FOMO in toetsing is essentieel voor eerlijke onderwijskansen. Diverse strategieën helpen hierbij. Ten eerste helpt het om toetsvragen zorgvuldig te ontwikkelen en te beoordelen door diverse panels om FOMO te identificeren en elimineren. Daarnaast zorgt het combineren van open vragen, multiple-choice vragen en praktische opdrachten voor een gebalanceerde beoordeling van vaardigheden. Bovendien speelt het opleiden van toetsontwikkelaars en docenten een cruciale rol. Training helpt hen namelijk om FOMO te herkennen en aan te pakken. Verder onthult en corrigeert de statistische analyse van toetsresultaten patronen van FOMO.

Conclusie

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties