Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Nld | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Nld

Non-verbale leerstoornissen (NLD)

In het onderwijs speelt NLD een belangrijke rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Kinderen met NLD zijn vaak sterk in verbale vaardigheden, maar hebben moeite met het begrijpen van non-verbale informatie. Dit komt omdat hun hersenen zintuiglijke prikkels niet goed verwerken.
Het resultaat is dat er problemen kunnen komen op het gebied van motoriek en ruimtelijk inzicht, maar ook bij het werktempo en op het sociale gebied. Kinderen met NLD herkennen emoties minder goed en vinden het moeilijk om oogcontact te maken. Ook is het moeilijk voor hen om hun eigen emoties te uiten.
Er kunnen ook problemen zijn op het gebied van executieve functies. Het is belangrijk om NLD te herkennen en te begrijpen om de juiste onderwijsstrategieën te kunnen toepassen. Het gebruik van json [‘pdd

In de wereld van onderwijsconcepten is PDD een belangrijke term. Het staat voor Pervasive Developmental Disorder, een stoornis in de informatiewerking in de hersenen.

‘, ‘pdd-nos

PDD-NOS is een diagnose die werd gegeven aan mensen die bovengemiddeld veel autisme-kenmerken vertonen, maar niet voldoen aan de criteria voor klassiek autisme of het syndroom van Asperger.

‘, ‘dl

De didactische leeftijd (DL) is een belangrijke concept in het onderwijs dat het aantal maanden weergeeft dat een leerling onderwijs heeft gevolgd, vanaf groep drie. Per jaar gaat het om tien maanden. Een kind heeft aan het einde van groep vier dus een didactische leeftijd van twintig.

‘, ‘NT2

Het Nationaal Techniek Talen Twee (NT2) is een onderwijsconcept dat gericht is op het verbeteren van de technische vaardigheden van leerlingen.

‘, ‘nscct

NSCCT, Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, is een instrument dat de leerpotentie van kinderen meet van groep 4 tot en met 8. Het test niet de kennis die op school wordt aangeleerd, maar de capaciteiten die de leerling van zichzelf heeft.

‘] kan helpen bij het identificeren van NLD.

Oorzaken en gevolgen van nLD

NLD kent verschillende oorzaken, zoals een stoornis in de verwerking van zintuiglijke prikkels. Dit kan leiden tot problemen bij het leren en het sociale functioneren.
Het resultaat is dat kinderen met NLD moeite hebben met het maken van vrienden en het deelnemen aan sociale activiteiten. Bovendien kan NLD leiden tot een lager zelfbeeld en een verminderd vertrouwen in het eigen kunnen.

Wijze van aanpak

Het identificeren en aanpakken van NLD is essentieel voor het bieden van een goede onderwijskansen. Diverse strategieën helpen hierbij, zoals het gebruik van visuele hulpmiddelen en het aanpassen van de leerstof aan de individuele behoeften van het kind.
Daarnaast is het belangrijk om kinderen met NLD te leren hoe zij hun eigen emoties kunnen uiten en hoe zij kunnen omgaan met sociale situaties. Het opleiden van docenten en ouders is ook cruciaal om NLD te kunnen herkennen en aan te pakken.

Conclusie

NLD vereist aandacht en actie. Door de oorzaken en gevolgen van NLD te begrijpen en gerichte maatregelen te nemen, dragen we bij aan een inclusiever en rechtvaardiger onderwijssysteem. Iedereen in het onderwijs heeft namelijk deze verantwoordelijkheid.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties