Gerelateerde artikelen

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Nscct | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Nscct

NSCCT: een instrument voor opbrengstgericht onderwijs

NSCCT, Niet Schoolse Cognitieve Capaciteiten Test, is een instrument dat de leerpotentie van kinderen meet van groep 4 tot en met 8. Het test niet de kennis die op school wordt aangeleerd, maar de capaciteiten die de leerling van zichzelf heeft.
Door het gebruik van de NSCCT kunnen leerkrachten beter zicht krijgen op wat leerlingen mogelijk kunnen, worden onderpresteerders opgezocht en kan het onderwijs aanbod beter afgestemd worden op de leerlingen. Dit resulteert in een meer opbrengstgericht onderwijs.

Vier fases van de nSCCT

Bij het werken met de NSCCT worden vier fases doorlopen:
Fase 1: De leerkracht maakt een inschatting van het niveau van elke leerling.
Fase 2: De test wordt klassikaal afgenomen volgens een vaststaand protocol binnen een uur tijd en meestal in de eerste vier maanden van het schooljaar. Binnen 10 werkdagen worden de scores in de vorm van een leerpotentieelscore, van de kinderen opgestuurd.
Fase 3: Vergelijkingen maken met de inschatting van de leerkracht, de kennistoetsen en de NSCCT leveren interessante gegevens op van de leerlingen, waarmee een ontwikkelingsprofiel opgesteld kan worden. Ook kan de test gebruikt worden bij het opstellen van een schooladvies voor kinderen in groep 7 en 8.
Fase 4: De uitslag van de test helpt een school te werken aan opbrengst bewust onderwijs: de test is een instrument om het onderwijs nog beter te laten aansluiten op wat kinderen kunnen.

Voordelen van de nSCCT

De NSCCT biedt verschillende voordelen voor het onderwijs. Het helpt leerkrachten om een beter zicht te krijgen op de leerpotentie van leerlingen, waardoor zij een meer opbrengstgericht onderwijs kunnen bieden.
Bovendien kan de test helpen om onderpresteerders op te sporen en kan het onderwijs aanbod beter afgestemd worden op de leerlingen. Dit resulteert in een meer inclusief en rechtvaardig onderwijssysteem.
De NSCCT is een instrument dat helpt om het onderwijs te verbeteren en een meer opbrengstgericht onderwijs te bieden. Het is een waardevolle toevoeging aan het onderwijs.

Conclusie

In conclusie is de NSCCT een instrument dat helpt om het onderwijs te verbeteren en een meer opbrengstgericht onderwijs te bieden. Het is een waardevolle toevoeging aan het onderwijs.
Door het gebruik van de NSCCT kunnen leerkrachten en scholen werken aan een meer opbrengstgericht onderwijs, waardoor leerlingen een betere kans krijgen om hun volle potentieel te bereiken.
json [‘NT2

Het Nationaal Techniek Talen Twee (NT2) is een onderwijsconcept dat gericht is op het verbeteren van de technische vaardigheden van leerlingen.

‘, ‘nld

In het onderwijs speelt NLD een belangrijke rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Kinderen met NLD zijn vaak sterk in verbale vaardigheden, maar hebben moeite met het begrijpen van non-verbale informatie. Dit komt omdat hun hersenen zintuiglijke prikkels niet goed verwerken.

‘, ‘dcd

DCD is een aandoening die problemen veroorzaakt bij de motoriek en ruimtelijke oriëntatie. Het wordt ook wel dyspraxie genoemd, maar deze term wordt vaker gebruikt wanneer de problemen op oudere leeftijd ontstaan.

‘,’mcdd

Mcdd is een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum. Het wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het reguleren van emoties en gedachten. Kinderen met Mcdd hebben vaak moeite met het doorzien van sociale verhoudingen en kunnen snel in paniek raken bij kleine veranderingen.

‘, ‘wsns

WSNS, een afkorting voor Weer Samen Naar School, richt zich op het ondersteunen van kinderen met leer- en gedragsproblemen om hen zoveel mogelijk naar het reguliere basisonderwijs te laten gaan.

‘]

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties