Categorie: lesgeven

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Wat is bewegend leren?

De kracht van bewegend leren Wat is bewegend leren en waarvoor is het goed? Het thema Bewegend Leren wordt binnen de schoolgemeenschap steeds populairder en dit is met een goede reden. Want bewegen tijdens het leren, werkt! Bewegend leren doe je door verschillende...

10 handige klassenmanagement tips

‘Klassenmanagement: De sleutel tot een leuke en effectieve klas ervaring’ Oké, lieve (basisschool)docenten, laten we het even hebben over klassenmanagement tips. Je weet wel, dat magische ingrediënt dat ervoor zorgt dat je klaslokaal soepel loopt, je leerlingen...

Feedback geven en ontvangen

De do’s en dont’s over feedback Als onderwijsprofessional is het geven en ontvangen van feedback een terugkerend onderdeel in je werk. We werken met mensen, kinderen en onze eigen ontwikkeling waarin een mening of kritische blik op gedrag en handelen de juiste insteek...

Kritiek op onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Ontevreden ouders Onderwijs is een gevoelig proces. Voor ouders: je vertrouwt de school jouw meest dierbare en kostbare toe dat je hebt: je kind, en de school heeft veel invloed op het leven van je kind. Een verkeerde inschatting en opmerking van een leraar kan...

Burn-out in het onderwijs: omgaan met stress en werkdruk

Uitdagingen van een burn-out in het onderwijs Burn-out in het onderwijs is een veelvoorkomend probleem, waarbij leraren vaak overweldigd worden door stress en werkdruk. Het is belangrijk om de tekenen en symptomen van burn-out te herkennen, zodat er tijdig maatregelen...

Zes tips om werkdruk in het onderwijs aan te pakken

Omgaan met werkdruk Wat is nou werkdruk in het onderwijs en hoe ga je er mee om? De één gaat goed op de werkdruk van lijstjes en taken die hem te doen staat. De ander heeft genoeg aan de enige taak van de dag en zij gaat minder makkelijk door op druk. Ik heb het over...

Klassenmanagement in de praktijk

Klassenmanagement Wist je dat je naast docent of leerkracht ook de functie van manager bekleed? De verantwoordelijkheid voor een groep studenten of leerlingen brengt meer organisatie en taken met zich mee dan alleen les geven. Het managen van een klas doet een beroep...

10 tips om ouderbetrokkenheid te vergroten

Inleiding Ouders spelen een cruciale rol in de educatie van hun kinderen en hun betrokkenheid vergroten kan een grote impact hebben op hun succes. Wil je als school meer ouderbetrokkenheid creëren, maar weet je niet waar te beginnen? Geen zorgen, we hebben 10 concrete...

Assertief worden: tips om assertief les te geven

Help, hoe ga ik met de klas om? Assertief lesgeven, hoe doe je dat? Iedereen die voor de klas staat, heeft het weleens meegemaakt, die ene schreeuw waar sommige kinderen enorm van schrikken, maar wel met het resultaat dat de kinderen eindelijk luisteren, nou ja even...

Spelend leren: betekenisvol onderwijs voor kinderen?

Betekenisvol en beredeneerd onderwijs in een rijke leeromgeving! Het onderwijs aan het jonge kind is een prachtig vak! Het wordt nog mooier als we het zó betekenisvol maken, dat een kind een hoge betrokkenheid laat zien en spelenderwijs aan het leren en ontwikkelen...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

De kracht van formatief toetsen

Formatief toetsen

Het onderwijssysteem in Nederland is ingericht met toetsen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de leerling of student vastgelegd of deze de kennis en vaardigheden over een lange of korte periode beheerst. In dit blog gaan we in op formatief toetsen. Wat is het? Waarom kun je het toepassen? En wat levert het jou en de leerlingen/studenten op?

Wat betekent formatief toetsen?

Voordat ik verder inga op het formatief toetsen, wil ik het verschil uitleggen tussen summatief en formatief toetsen. Bij summatief toetsen wordt er prestatiegericht getoetst. Het is een meting of de opgedane kennis of vaardigheden worden beheerst en is vaak voor een eindbeoordeling of eindcijfer. De leerling of student kan voor summatieve toetsen leren en de leerkracht of docent heeft de beslissing met een goed/fout beoordeling of de toets succesvol of onvoldoende wordt gemaakt.

Maar wat gebeurt er als je ervoor kiest om formatief te toetsen? Bij formatief toetsen, geef je de leerling of student de gelegenheid om de toets vooraf te maken of lesstof dat aan bod komt vooraf of gedurende de lesperiode te bespreken of te laten zien. Formatief toetsen is ook mogelijk door middel van observaties, dialoog en open vragen stellen. Dit zijn verschillende methoden die je veel inzicht geven in de ontwikkeling van je leerlingen of studenten. 

Formatief toetsen in de praktijk

In de praktijk paste ik formatief toetsen toe op het vak rekenen. Om alle leerlingen erbij te betrekken, liet ik ze de bloktoets zien vóór het nieuwe blok. Zonder uitleg moesten ze aangeven of ze de opgaven begrepen. Leerlingen plaatsten zichzelf in instructiegroepen door hun hand op te steken. Ik gebruikte mijn eigen rekenplan om deze gegevens te noteren.

De rekengroep die tot de plusgroep behoorde, maakte de bloktoets vooraf. Ik keek deze onderdelen (summatief) na en kreeg zo inzicht welke leerling nog wel instructie nodig had en welke leerling door kon met verdieping of verrijking. Ik hield met deze leerlingen altijd een feedback gesprek. Zij konden hun antwoorden op de toets toelichten en ik kon feedback terug geven bij opgaven die voldoende of nog onvoldoende waren gemaakt. Een win win voor beide partijen.

Voordelen en mogelijkheden 

Formatief toetsen geeft dus zowel jezelf als de leerling/student het inzicht wat deze al wel zou kunnen en wat nog niet. Het motiveert de leerling of student vooraf te kunnen laten zien wat het al beheerst en wakkert intrinsieke motivatie aan om het nog niet beheerste lesstof wel te leren. Feedback geven en krijgen speelt hierbij nog wel een belangrijke rol. Anders blijft het summatief toetsen en wordt het uiteindelijk de beoordeling van de leerkracht of docent die beslist of de lesstof wel of niet wordt beheerst. Leerlingen en studenten kunnen dit prima zelf aangeven als hier sturende feedback tegenover staat en je als leerkracht/docent ervoor open staat je instructieprogramma hierop aan te passen. 

Als je ervoor kiest om formatief toetsen in te zetten in je lesprogramma kun je veel kanten op. Je hebt methodegebonden toetsen die houvast geven en uitkomen op wat er daadwerkelijk summatief getoetst moet worden. Dit is dan aan het eind van een blok of cyclus. En het bespaart je een hoop voorbereidingstijd om zelf een toets te maken. Toch zijn kleine overhoringen, spelletjes, zelfbedachte vragen/toetsen of opdrachten ook formatief in te zetten om na te gaan of je leerlingen en studenten de leerstof beheersen. Blijf altijd met ze in gesprek en voorzie ze daarbij van de juiste feedback en een compliment!

Manon Westerhuis

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

 

Dit artikel is geschreven door:

Manon (Jansen) Westerhuis
Op: 12 april 2024

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *