Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Cito-score | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Cito-score

Onderwijsconcepten

De CITO

Het Centraal Instituut voor Toets Ontwikkeling, afgekort als CITO, is een belangrijke speler in het Nederlandse onderwijs.

-score is een belangrijke indicator voor het niveau van een leerling op een bepaalde toets.

De score wordt gebruikt om het niveau van een leerling te bepalen en om een advies te geven over de vervolgstappen in het onderwijs.

Wat is een cITO-score?

Een CITO-score is een score die een leerling behaalt op een toets van het CITO, een organisatie die toetsen ontwikkelt voor het onderwijs.
De score is een richtlijn bij het advies dat de school geeft aan de ouders over de vervolgstappen in het onderwijs.

CITO leerlingvolgsysteem (LVS)

Bij de toetsen van het CITO Leerlingvolgsysteem (LVS) wordt de uitslag omgezet in een letterscore van A tot en met E of naar Romeinse cijfers I t/m V.
De hoogste score is A, en de laagste score is E. Bij de normering met Romeinse cijfers is het hoogste niveau I en het laagste niveau V.

Normeringen

De A-E normering en de I-V normering van Cito toetsen hebben een verschillende indeling wat betreft de percentages.
In de tabel staan de beide normeringen naast elkaar, zodat leerlingen en ouders een goed beeld krijgen van de scores.

Eindtoets

De CITO-score voor de eindtoets is een cijferscore tussen de 500 en de 550.
Een leerling met een score van 535 kan waarschijnlijk naar de HAVO, terwijl een score boven de 545 kan leiden tot een advies voor het VWO.

Adaptieve toetsen

Adaptieve toets

In het onderwijs wordt steeds meer gebruikgemaakt van adaptieve toetsen.

en, zoals de doorstroomtoets

De doorstroomtoets is een test die leerlingen in groep 8 van de basisschool afleggen om hun kennis en vaardigheden op het gebied van lezen, taalverzorging en rekenen te meten.

, worden gebruikt om het niveau van een leerling te bepalen en om een advies te geven over de vervolgstappen in het onderwijs.

Deze toetsen worden aangepast aan het niveau van de leerling, zodat een leerling met een hoger niveau een lastigere toets krijgt.

IQ-test en percentielscores

IQ-test

Een Iq-test is een methode om de intelligentie van een persoon te meten. Het IQ, of Intelligentie Quotiënt, is een score die aangeeft hoe goed iemand presteert op verschillende taken en opgaven. Het is echter belangrijk om te onthouden dat intelligentie een complex begrip is en dat er nog altijd geen consensus bestaat over wat precies intelligentie is.

en en percentielscores

Percentielscores zijn een manier om de prestaties van leerlingen te meten en te vergelijken met die van anderen.

worden gebruikt om het niveau van een leerling te bepalen en om een advies te geven over de vervolgstappen in het onderwijs.

Deze scores worden gebruikt om een leerling te plaatsen in een bepaalde categorie, zoals een hoogbegaafdheid of een leerling met een beperking.

JSON en onderwijsdata

JSON wordt gebruikt om onderwijsdata te verwerken en te analyseren, zoals de scores van leerlingen op toetsen.
Deze data wordt gebruikt om een leerling te plaatsen in een bepaalde categorie en om een advies te geven over de vervolgstappen in het onderwijs.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties