Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Wat is zij-instroom?

ZIJ-INSTROOM Heb je een goede baan, maar ben je toch niet helemaal tevreden? Voel je een lichte paniek opkomen bij de gedachte dat je zo tot jouw pensioen moet doorgaan? Hoor je in de verte de roep van een lonkend avontuur? Misschien is het zij-instroomtraject dan wel...

Jenaplan basisschool in de praktijk

Deel 3: Jenaplan basisschool In de praktijk Dit is het derde deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is Jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. Het tweede deel...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Jenaplanschool: de vier uitgangspunten

Dit is het tweede deel van een drieluik over Jenaplan onderwijs. In het eerste deel (Wat is jenaplan onderwijs?) kun je teruglezen hoe de grondlegging van dit vernieuwde onderwijs in elkaar zit. In dit blog schrijf ik over de vier uitgangspunten van een...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Lumpsum | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Lumpsum

Lumpsumfinanciering in het onderwijs

In de onderwijscontext verwijst lumpsum naar de financiële bijdrage die het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aan Nederlandse scholen verstrekt. Het is een flexibele financieringsvorm, waarbij scholen autonomie krijgen om deze middelen te besteden. De overheidssubsidie is niet langer onderverdeeld in geld voor personeel en geld voor materialen.
Naast deze flexibele financiering stelt de overheid eisen aan scholen voor een goed bestuur en informatievoorziening over de school. Dit helpt scholen om hun middelen efficiënter te gebruiken en hun doelstellingen te bereiken.
De invoering van lumpsumfinanciering voor het basisonderwijs dateert uit 2006, terwijl het voortgezet onderwijs al in 1995 deze financieringsvorm kreeg. Sindsdien hebben scholen meer vrijheid gekregen om hun middelen te besteden en hun eigen beleid te voeren.

Voordelen van lumpsumfinanciering

Lumpsumfinanciering biedt verschillende voordelen voor scholen. Ten eerste geeft het scholen de vrijheid om hun middelen te besteden zoals zij dat willen. Dit helpt scholen om hun doelstellingen te bereiken en hun leerlingen een betere opleiding te bieden. Ten tweede helpt het scholen om hun middelen efficiënter te gebruiken en kosten te besparen.
Bovendien helpt lumpsumfinanciering scholen om hun autonomie te vergroten en hun eigen beleid te voeren. Dit helpt scholen om zich te onderscheiden en hun eigen identiteit te ontwikkelen.

Nadelen van lumpsumfinanciering

Naast de voordelen heeft lumpsumfinanciering ook nadelen. Ten eerste kan het leiden tot een ongelijke verdeling van middelen tussen scholen. Dit kan ertoe leiden dat sommige scholen meer middelen krijgen dan andere.
Ten tweede kan het leiden tot een gebrek aan transparantie over de besteding van middelen. Dit kan ertoe leiden dat scholen niet helder zijn over hoe zij hun middelen besteden.

Conclusie

Lumpsumfinanciering is een belangrijke financieringsvorm in het onderwijs. Het biedt scholen de vrijheid om hun middelen te besteden zoals zij dat willen en helpt scholen om hun doelstellingen te bereiken. Echter, het is belangrijk om ook de nadelen van lumpsumfinanciering in acht te nemen en te werken aan een eerlijke en transparante besteding van middelen.
Door het gebruik van json-gebaseerde ass

ASS staat voor Autisme Spectrum Stoornis, een aandoening die voorkomt bij kinderen, adolescenten en volwassenen.

essment” href=”https://tiponderwijs.nl/begrip/assessment/”>assessment

Het begrijpen van onderwijsconcepten is cruciaal voor het succes van leerlingen en leerkrachten.

, portfolio

In het onderwijs speelt een portfolio een cruciale rol bij het bepalen van de kwaliteit van het leerproces. Een portfolio is een verzameling van werken of verwezenlijkingen van een leerling, waarin hij/zij doelen opneemt voor zichzelf en daarvan weerslag doet.

en leerlinggebonden financiering

Leerlinggebonden financiering (LGF) is een speciale regeling voor kinderen met een beperking of handicap binnen het reguliere onderwijs. Het doel is om deze leerlingen extra ondersteuning te bieden om hun volledige potentieel te bereiken.

kan het onderwijsstelsel worden verbeterd. Dit helpt scholen om hun middelen efficiënter te gebruiken en hun leerlingen een betere opleiding te bieden.

Daarnaast is het belangrijk om dl

De didactische leeftijd (DL) is een belangrijke concept in het onderwijs dat het aantal maanden weergeeft dat een leerling onderwijs heeft gevolgd, vanaf groep drie. Per jaar gaat het om tien maanden. Een kind heeft aan het einde van groep vier dus een didactische leeftijd van twintig.

-strategieën te gebruiken om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Dit helpt scholen om hun doelstellingen te bereiken en hun leerlingen een betere opleiding te bieden.

Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties