Gerelateerde artikelen

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Hoogbegaafdheid in het onderwijs: kansen en uitdagingen

Hoogbegaafdheid niet herkend Waarom hebben mijn basisschool leerkrachten het niet gezien? Dat was een van de vragen die door mijn hoofd gingen toen ik op volwassen leeftijd erachter kwam dat ik hoogbegaafd was. Hoogbegaafdheid is een complex en veelzijdig fenomeen dat...

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

Rots en Water training basisschool

Omgaan met sociale conflicten: een uitdaging voor leerkrachten In deze blog vertel ik wat over De Rots en Water training op de basisschool.  Hieronder staan een aantal sociale conflicten waarin kinderen terecht kunnen komen: ‘Juffrouw, hij pakte mijn bal af!’...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Meer- en hoogbegaafdheid: Meer dan alleen intelligentie.

Hoogbegaafden altijd hoogvliegers? In het onderwijs gaat er veel tijd en energie zitten in begeleiding van leerlingen die meer moeite hebben om mee te kunnen in het cognitieve leerproces. Daardoor vallen de meer- en hoogbegaafden nogal eens buiten de boot. Er wordt al...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Orthopedagogiek | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Orthopedagogiek

Orthopedagogiek: een multidisciplinaire aanpak

Orthopedagogiek

is een belangrijk onderdeel van de pedagogiek dat zich richt op het onderzoeken en oplossen van leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen. Een orthopedagoog

In het onderwijs speelt de pedagoog een cruciale rol bij het begeleiden van leerlingen. Een pedagoog is iemand die pedagogiek heeft gestudeerd, een tak van de wetenschap die de opvoeding en ontwikkeling van kinderen bestudeert en onderzoekt. De pedagoog richt zich op het handelen en het begeleiden van leerlingen in hun ontwikkeling.

heeft de bevoegdheid om onderzoek te doen en ontwikkelingsafwijkingen vast te stellen, en kan adviseren over normale opvoedsituaties.

De problemen die orthopedagogen tegenkomen zijn vaak ernstig en complex, zoals depressie, angst, agressie en opvoedingsproblemen veroorzaakt door verstandelijke beperkingen of mishandeling. Om deze problemen aan te pakken, heeft een orthopedagoog kennis nodig van andere wetenschappen, zoals ontwikkelings(neuro)psychologie, kinder- en jeugdpsychiatrie, kindergeneeskunde en sociologie.

Het werk van een orthopedagoog

Een orthopedagoog start de behandeling met het signaleren van het probleem en de oorzaken, daarna stelt hij/zij een behandelplan, dat aansluit bij het karakter en de problemen. Vervolgens krijgen de ouders advies over hoe ze met hun kind kunnen omgaan en tenslotte begeleidt de orthopedagoog de ouders en het kind.
De uitvoering van de behandeling wordt vaak door andere specialisten, therapeuten en/of pedagogen gedaan. Bij de uitvoering heeft de orthopedagoog wel een adviserende rol. Het doel is om een passend onderwijs

te bieden dat aansluit bij de behoeften van het kind.

Opleiding tot orthopedagoog

Een orthopedagoog heeft een universitaire Master afgerond, meestal de Master Orthopedagogiek. Er bestaan ook HBO opleidingen Orthopedagogiek, maar daarmee mag geen diagnostisch onderzoek uitgevoerd worden en ben je officieel geen orthopedagoog.
Als orthopedagoog kun je werken in speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is een vorm van onderwijs dat gericht is op leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen die intensieve zorg nodig hebben.

, in een klinische setting of in een adviserende rol. Het is belangrijk om een multidisciplinaire aanpak te hanteren en samen te werken met andere professionals om een adaptief onderwijs

Adaptief onderwijs richt zich op de unieke behoeften en interesses van elk kind. Dit type onderwijs streeft ernaar om de leerstof af te stemmen op de individuele leerling, waardoor kinderen beter leren en meer motivatie ervaren.

te bieden.

Conclusie

Orthopedagogiek is een belangrijk vakgebied dat zich richt op het onderzoeken en oplossen van leer-, ontwikkelings- en opvoedingsproblemen bij kinderen. Door een multidisciplinaire aanpak en samenwerking met andere professionals kan een orthopedagoog een belangrijke bijdrage leveren aan het bieden van een passend onderwijs.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 11 juni 2024

Reacties

0 reacties