Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: PCM | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 1 minuten

Betekenis: PCM

Onderwijsconcepten

Het onderwijsconcept PCM, dat staat voor PlaatsingsCijferMethode, is een methode om leerlingen te plaatsen in een klas of leerjaar.
Deze methode wordt gebruikt om de juiste leerstof aan te bieden aan leerlingen, afgestemd op hun individuele behoeften en mogelijkheden.

Werking van pCM

Bij de PCM-methode worden leerlingen getest op hun kennis en vaardigheden, waarna een plaatsingscijfer wordt berekend.
Dit cijfer wordt vervolgens gebruikt om de leerling te plaatsen in een klas of leerjaar, waarbij rekening wordt gehouden met de leerstof en de leerdoelen.

Voordelen van pCM

Het gebruik van de PCM-methode heeft verschillende voordelen, zoals een betere aansluiting van de leerstof op de individuele behoeften van de leerlingen.
Ook kan het gebruik van json, cd

Conduct Disorder (CD) is een psychische aandoening die bij ongeveer 2% van de kinderen voorkomt, vaker bij jongens dan bij meisjes. Het is een stoornis die gekenmerkt wordt door antisociaal gedrag en een verstoorde relatie tussen kind en ouders.

, DSM

Diagnostiek in de psychiatrie speelt een cruciale rol bij het bepalen van de juiste diagnose en behandeling van psychische aandoeningen. Een gestructureerde aanpak is noodzakelijk om een accurate diagnose te stellen en een effectieve behandeling te bieden. Het Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) is een handboek dat wordt gebruikt om psychische aandoeningen te diagnosticeren en te classificeren.

, mcdd

Mcdd is een meervoudig complexe ontwikkelingsstoornis in het autistisch spectrum. Het wordt gekenmerkt door moeilijkheden bij het reguleren van emoties en gedachten. Kinderen met Mcdd hebben vaak moeite met het doorzien van sociale verhoudingen en kunnen snel in paniek raken bij kleine veranderingen.

, pdd

In de wereld van onderwijsconcepten is PDD een belangrijke term. Het staat voor Pervasive Developmental Disorder, een stoornis in de informatiewerking in de hersenen.

en BAPO

Het BAPO-concept is een cruciale component in het onderwijs, gericht op het verbeteren van de leeromgeving.

helpen bij het analyseren van de resultaten en het nemen van beslissingen over de plaatsing van leerlingen.

Toepassing van pCM

De PCM-methode wordt toegepast in verschillende onderwijsinstellingen, zoals basisscholen, middelbare scholen en universiteiten.
Het doel is om de leerresultaten te verbeteren en de leerlingen beter te laten slagen in hun studie.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties