Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Schaduwonderwijs | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Schaduwonderwijs

Schaduwonderwijs: een aanvullende vorm van onderwijs

Ouders zoeken naar manieren om hun kinderen te helpen bij het leren en presteren op school. Een van deze manieren is schaduwonderwijs.
Het begrip schaduwonderwijs omvat alle vormen van bijlessen en huiswerkbegeleiding die ouders zelf bekostigen. Dit kan variëren van extra lessen in een bepaald vak tot huiswerkbegeleiding door een privéleraar.

Waarom schaduwonderwijs?

Ouders kiezen voor schaduwonderwijs omdat zij hun kinderen willen helpen om maximaal te presteren. Zij zoeken naar manieren om hun kinderen een voorsprong te geven bij het leren en het behalen van een hoog niveau.
Volgens schattingen maakt ongeveer een derde van de leerlingen van het voortgezet onderwijs gebruik van schaduwonderwijs. Ook in het basisonderwijs, vooral in groep 8, wordt schaduwonderwijs gebruikt om kinderen te stimuleren tot een zo hoog mogelijke cito-score.

Critici op schaduwonderwijs

Critici van schaduwonderwijs benoemen enkele nadelen van deze ontwikkeling. Zo zou schaduwonderwijs kunnen leiden tot prestatiedruk op kinderen en vergroting van kansenongelijkheid.
Alleen gegoede ouders hebben immers geld over voor extra lessen, terwijl andere ouders deze mogelijkheid niet hebben. Bovendien zou het gewone reguliere onderwijs op deze manier worden uitgehold, terwijl juist van de scholen verwacht mag worden dat zij leerlingen verder helpen.

Passend onderwijs en speciaal onderwijs

Naast schaduwonderwijs zijn er ook andere vormen van onderwijs, zoals passend onderwijs

en speciaal onderwijs

Speciaal onderwijs is een vorm van onderwijs dat gericht is op leerlingen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking of kinderen met psychische stoornissen en gedragsproblemen die intensieve zorg nodig hebben.

. Deze vormen van onderwijs richten zich op kinderen met speciale behoeften.

Bijzonder onderwijs

Bijzonder onderwijs is een vorm van onderwijs dat gebaseerd is op een specifieke opvoedkundige of levensbeschouwelijke visie. Dit kan variëren van katholiek, protestants, islamitisch tot joods onderwijs. Ook Montessori-onderwijs, Freinetscholen, Daltonscholen en Jenaplanscholen vallen onder deze categorie vanwege hun unieke opvoedkundige visie.

en unitonderwijs

In het unitonderwijs worden de traditionele klassen vervangen door units van vijftig tot negentig kinderen. Leerkrachten werken in deze units in een gedifferentieerd team samen met mensen van binnen en buiten de school. Deze vorm van onderwijs is een alternatief voor het leerstofjaarklassensysteem en wordt vaak toegepast bij scholen die een andere aanpak zoeken.

zijn andere voorbeelden van vormen van onderwijs die kinderen helpen bij het leren en presteren. JSON-gegevens laten zien dat deze vormen van onderwijs steeds populairder worden.

Conclusie

Schaduwonderwijs is een aanvullende vorm van onderwijs die ouders gebruiken om hun kinderen te helpen bij het leren en presteren. Hoewel er ook kritiek is op deze vorm van onderwijs, blijft het een populaire keuze voor ouders.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties