Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Groeidocument | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Groeidocument

Groeidocument: een belangrijke tool voor onderwijsondersteuning

Een groeidocument is een digitaal document dat de onderwijsondersteuning voor een leerling beschrijft. Het bevat informatie over de leerling, de ondersteuningsbehoefte en het ontwikkelingsperspectief.
Het groeidocument is een belangrijke tool binnen handelingsgericht werken (HGW). Het dient als leidraad bij de bespreking van de leerling en bevat alle gemaakte afspraken en verslagen.

Het doel van een groeidocument

Het doel van een groeidocument is om een overzicht te geven van de onderwijsondersteuning die een leerling nodig heeft. Het document helpt bij het bepalen van de juiste onderwijsondersteuning en het monitoren van de voortgang.
Een groeidocument is ook nodig om een toelaatbaarheidsverklaring voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs te verkrijgen. Het document wordt gebruikt om de basisontwikkeling

Basisontwikkeling is een onderwijsconcept dat zich richt op de brede ontwikkeling van kinderen. Het streeft ernaar om de traditionele scheiding tussen spelactiviteiten en ‘echte leren’ op te heffen en in plaats daarvan een thematische aanpak te hanteren.

en schoolrijpheid

Schoolrijpheid is een belangrijke fase in de onderwijsloopbaan van een kind. Het geeft aan of het kind klaar is om aan het basisonderwijs te beginnen. Over het algemeen valt dit moment tussen het 4e en 5e jaar.

van de leerling te beoordelen.

Het gebruik van een groeidocument

Het groeidocument wordt gebruikt door leerkrachten, ouders en andere betrokkenen om de onderwijsondersteuning te coördineren. Het document helpt bij het maken van een bekwaamheidsdossier

Een bekwaamheidsdossier is een belangrijk hulpmiddel voor leerkrachten om hun professionele ontwikkeling te volgen en te verbeteren. Het dossier bevat afspraken tussen de directeur en de leerkracht over de persoonlijke ontwikkeling van de leerkracht, waarbij de bekwaamheidseisen als leidraad worden gebruikt.

en het opstellen van een groepsplan

Het groepsplan is een effectief organisatiemodel om tegemoet te komen aan de diverse onderwijsbehoeften van leerlingen in een groep. Leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften worden in het groepsplan geclusterd, waardoor een meer gerichte en efficiënte aanpak mogelijk wordt.

.

Met het groeidocument kan ook een observatieformulier

Een observatieformulier is een belangrijk hulpmiddel bij het observeren van leerlingen. Het formulier helpt leerkrachten om een systematische en gestructureerde observatie uit te voeren. Observeren is het aandachtig waarnemen van een persoon en beschrijven wat je ziet.

worden opgesteld om de voortgang van de leerling te monitoren. Het document is een belangrijke tool voor het maken van een json-gebaseerd overzicht van de leerling.

Conclusie

Een groeidocument is een belangrijke tool voor het bieden van passende onderwijsondersteuning aan leerlingen. Het document helpt bij het bepalen van de juiste onderwijsondersteuning en het monitoren van de voortgang.
Door het gebruik van een groeidocument kunnen leerkrachten, ouders en andere betrokkenen samenwerken om de leerling de beste onderwijsondersteuning te bieden.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties