Gerelateerde artikelen

Wat doet een Mediacoach?

Een inleiding tot mediacoaches en leesconsulenten in de bibliotheekwereld Laat ik maar eens bij het begin, beginnen en kort toelichten wat een Mediacoach nu eigenlijk is. Wanneer je werkt met het project ‘Bibliotheek op school’ dan horen daar ook uren bij met...

5 les ideeën om de tweede wereldoorlog te behandelen

De Tweede Wereldoorlog is een belangrijke periode in onze geschiedenis. In deze blog wil ik inzoomen op 5 alternatieve les ideeën om deze periode te bespreken. En vooral in relatie met het leven van kinderen in de huidige tijd.   Supermarkten Bestond de Albert...

5 redenen om vaker te schrijven met kinderen

Is schrijven nog wel van deze tijd? Het lesprogramma zit zo vol. Waarom zou ik dan met kinderen gaan schrijven? In deze blog vertel ik je vijf redenen om vaker met kinderen te schrijven.   Concentratie bij kinderen neemt af Dit blijkt uit een onderzoek van The...

Creatief denken

Hoe kun je creatief denken bij jezelf vergroten? Iedereen is creatief en kan creatief denken. Het is alleen de kunst om creatief te blijven als je ouder wordt, zoals Picasso altijd zei. Kleuters zijn van nature nieuwsgierig. Zand is goud. Je kunt ermee betalen. Het...

De impact van een schooladvies

Hoe een schooladvies mijn vriendschap veranderde In deze blog lees je meer over mijn ervaringen met het schooladvies dat in groep 8 gegeven wordt. Ik ben geïnspireerd door mijzelf. Als klein meisje altijd al de droom gehad om juf te worden en zag ik mijn eigen juf van...

Les ideeën voor het basisonderwijs

Les ideeën voor het afsluiten van het schooljaar en om mee te starten Het einde schooljaar is in zicht en dat betekent afronden met je groep en team. In dit blog geef ik een aantal leuke les ideeën in het basisonderwijs mee die in je voorbereiding voor het nieuwe...

Basisschool startgesprekken voor relatieopbouw en betrokkenheid

Het is belangrijk om het nieuwe schooljaar straks goed met ouders te starten. Inmiddels zijn veel scholen een zogenaamd startgesprek met ouders gewend. Soms met de leerling erbij, vaak nog zonder. Maar hoe voer je nu een startgesprek? En wanneer is die effectief? Na...

Wereldburgerschap in de klas: de 17 werelddoelen als basis

Wereldburgerschap in de klas met de 17 werelddoelen Door te werken aan wereldburgerschap, breng je de wereld in je klas en je klas in de wereld. Als ervaren leerkrachten en pedagogen zien we een groeiende nieuwsgierigheid en bezorgdheid onder kinderen over wereldwijde...

Ondersteunend tekenen voor verbeterd taalbegrip

Ondersteunend tekenen om taal te verduidelijken Gebruik van beelden in het onderwijs levert belangrijke leervoordelen op voor de leerlingen (Clark & Lyons, 2004). Bovendien onthouden mensen makkelijker iets wat ze zien dan horen. Woord + beeld versterken elkaar!...

Subsidies in het onderwijs: Duur, Werkdrukverhogend en Dubieus

De wereld op z’n kop Ik wil graag met u delen hoe ik aankijk tegen de onderliggende principes van subsidies in het onderwijs. Dit keer niet omdat het door de tijdelijkheid van subsidies niet echt mogelijk is structureel het onderwijs te verbeteren… Ook niet omdat vaak...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Betekenis: Pygmalio effect | Tip onderwijs

Ingeschatte leestijd: 2 minuten

Betekenis: Pygmalio effect

Onderwijsconcepten: het pygmalio-effect

Het Pygmalio-effect is een belangrijk onderwijsconcept dat aansluit bij de theorie van de selffulfilling prophecy. Het effect houdt in dat docenten met hun verwachtingen de leerprestaties van leerlingen sturen.
De verwachting die de docent heeft, beïnvloedt dus de resultaten van de leerlingen. Dit kan in positieve zin: hoge verwachtingen leiden tot betere prestaties. Maar het kan ook in negatieve zin: lage verwachtingen leiden tot slechtere prestaties.

De invloed van verwachtingen

Om goed onderwijs te verzorgen, is het belangrijk dat de docent een goed beeld heeft van de capaciteiten van de leerlingen. Dit kan worden bereikt door het gebruik van het IGDI-model

Het Igdi-model is een handelingsmodel dat gebruikt wordt in het onderwijs om leerlingen te helpen bij het oplossen van problemen.

, dat helpt bij het identificeren van de sterke en zwakke punten van leerlingen.

Daarnaast kan het gebruik van gamification

Gamification is een concept dat steeds populairder wordt in het onderwijs. Het gaat om het toevoegen van spelelementen aan een niet-spel situatie om gedrag positief te beïnvloeden. Door het gebruik van gamification kunnen leerlingen gemotiveerd worden om meer te leren en hun vaardigheden te verbeteren.

-elementen helpen bij het motiveren van leerlingen en het verbeteren van hun prestaties. Het PISA

Het Programme for International Student Assessment (PISA) is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek naar de kennis en vaardigheden van vijftienjarige leerlingen. Sinds 1997 wordt PISA driejaarlijks uitgevoerd om te meten hoe jongeren in verschillende landen zijn voorbereid op hun rol als zelfstandig burger.

-onderzoek heeft aangetoond dat landen met een hoog niveau van onderwijs ook een hoog niveau van gamification-elementen in hun onderwijscurriculum hebben.

Het belang van sociogrammen

Sociogram

Een sociogram is een grafische weergave van onderlinge relaties, zoals in de klas. Hierdoor kan een leerkracht zien hoe de sociale verbanden in een klas zijn.

men kunnen helpen bij het in kaart brengen van de sociale relaties tussen leerlingen en docenten. Dit kan helpen bij het identificeren van leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De theorieën van Piaget

Jean Piaget is een belangrijke ontwikkelingspsycholoog die leefde van 1896 tot 1980. Hij heeft een grote bijdrage geleverd aan de psychologie, vooral op het gebied van de cognitieve ontwikkeling.

kunnen ook helpen bij het begrijpen van hoe leerlingen leren en hoe docenten kunnen helpen bij het leerproces. Het gebruik van json-data kan helpen bij het analyseren van grote hoeveelheden data en het identificeren van patronen in het leerproces.

Conclusie

Het Pygmalio-effect is een belangrijk onderwijsconcept dat aansluit bij de theorie van de selffulfilling prophecy. Door het gebruik van het IGDI-model, gamification-elementen, sociogrammen en de theorieën van Piaget, kunnen docenten helpen bij het verbeteren van de leerprestaties van leerlingen.
Wil jij meer interessante artikelen lezen? Neem een kijkje op onze LinkedIn pagina

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 13 juni 2024

Reacties

0 reacties