Categorie: lesgeven

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

De kracht van formatief toetsen

Formatief toetsen Het onderwijssysteem in Nederland is ingericht met toetsen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de leerling of student vastgelegd of deze de kennis en vaardigheden over een lange of korte periode beheerst. In dit blog gaan we in op formatief toetsen....

Burn-out in het onderwijs: omgaan met stress en werkdruk

Uitdagingen van een burn-out in het onderwijs Burn-out in het onderwijs is een veelvoorkomend probleem, waarbij leraren vaak overweldigd worden door stress en werkdruk. Het is belangrijk om de tekenen en symptomen van burn-out te herkennen, zodat er tijdig maatregelen...

Zes tips om werkdruk in het onderwijs aan te pakken

Omgaan met werkdruk Wat is nou werkdruk in het onderwijs en hoe ga je er mee om? De één gaat goed op de werkdruk van lijstjes en taken die hem te doen staat. De ander heeft genoeg aan de enige taak van de dag en zij gaat minder makkelijk door op druk. Ik heb het over...

10 tips om ouderbetrokkenheid te vergroten

Inleiding Ouders spelen een cruciale rol in de educatie van hun kinderen en hun betrokkenheid vergroten kan een grote impact hebben op hun succes. Wil je als school meer ouderbetrokkenheid creëren, maar weet je niet waar te beginnen? Geen zorgen, we hebben 10 concrete...

Assertief worden: tips om assertief les te geven

Help, hoe ga ik met de klas om? Assertief lesgeven, hoe doe je dat? Iedereen die voor de klas staat, heeft het weleens meegemaakt, die ene schreeuw waar sommige kinderen enorm van schrikken, maar wel met het resultaat dat de kinderen eindelijk luisteren, nou ja even...

Spelend leren: betekenisvol onderwijs voor kinderen?

Betekenisvol en beredeneerd onderwijs in een rijke leeromgeving! Het onderwijs aan het jonge kind is een prachtig vak! Het wordt nog mooier als we het zó betekenisvol maken, dat een kind een hoge betrokkenheid laat zien en spelenderwijs aan het leren en ontwikkelen...

Tutoring toepassen binnen de school

Leerwinst door tutoring in scholen, met focus op leesvaardigheid Tutoring is als interventie opgenomen in de NPO menukaart en houdt in dat leerlingen van elkaar leren. Binnen de interventie treedt één leerling op als tutor en de ander als tutee, dat willen zeggen dat...

Ondersteuning voor startende leerkrachten

Tools voor scholen met startende leraren: OCW en VO-raad. Ondersteuning van beginnende leerkrachten kan op verschillende manieren. De ondersteuningsmogelijkheden voor scholen die één of meerdere beginnende leerkrachten hebben worden in dit artikel toegelicht. Het...

De weg van de professionele ontwikkeling van leraren

De strijd van theorie versus praktijk in het onderwijs Wat is nou de weg van een professionele ontwikkeling van een leraar. Wat heb ik moeten zwoegen op het tentamen over leertheorieën. Ik begreep maar niet waarom ik moest leren over Vygotski en Skinner. Waar had ik...

De voordelen en valkuilen van het zij-instroomtraject

Een duik in het zij-instroomtraject Het lerarentekort is een welbekend probleem waar we op lange termijn nog niet de ultieme oplossing voor hebben gevonden, maar waar we met het zij-instroomtraject een poging wagen. In deze blog worden enkele voordelen en valkuilen...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 4 minuten

Bewegend leren: wat zijn de voordelen?

De voordelen van bewegend en spelend leren op school

Als je aan een willekeurig kind vraagt: ´wat zou je nu liever doen: spelen of aan het huiswerk zitten?´, zal dat kind hoogstwaarschijnlijk kiezen voor het eerste. Heel lang werd spelen afgedaan als een pure vrijetijdsbesteding dat volledig of vrijwel geheel losstaat van het leerproces. Echter tonen heel veel onderzoeken aan dat een spelend element  in het leren leidt tot een verbetering van de schoolresultaten. Het toepassen van spel en beweging in het leren leidt tot een win-win situatie: de kinderen hebben lol, een betere concentratie en leren ook nog eens een stuk beter. In deze blog lees je meer over het onderwerp bewegend leren.

Wetenschappelijk onderzoek

Door het Mulier Instituut is onderzoek gedaan naar de relatie tussen sport, beweging en schoolprestaties. Dit instituut stelt dat er een positieve relatie bestaat tussen bewegend en spelend leren enerzijds en executief functioneren, hersenverbindingen, besluitvorming en foutencorrectie van gedrag anderzijds. De veranderingen die in de hersenverbindingen zichtbaar zijn, zijn acuut en structureel. Ze treden dus al zeer gauw op en leiden tot een langetermijnverbetering. Executief functioneren is vooral van belang voor taken als plannen maar ook het werkgeheugen en flexibiliteit: zeer uiteenlopend dus. Al deze skills komen heel goed van pas ook in de verdere school- en werkloopbaan. Het leren leren is vooral in het voortgezet onderwijs een onmisbare competentie die menig scholier niet voldoende heeft doorontwikkeld.

In de VS is ook onderzoek gedaan naar de effecten van spelend en bewegend leren. Daar werd een zichtbare verbetering van rekenen, lezen en schrijven geconstateerd met slechts anderhalf uur spelend en bewegend leren per week. Ten slotte blijkt uit het Nederlandse fit en vaardig onderzoek dat er aanmerkelijke verbeteringen zichtbaar zijn wanneer sport en spel worden gecombineerd met automatiserings- en herhalingsopdrachten van taal en rekenen.

Voorbeeld van het bewegend leren

Op basisschool Het Kompas in Meppel kennen ze de ´doevrijdag´. Die dag blijven de schoolboeken van groep 3 dicht en gaan de kids naar buiten om te spelen en leren. De leraren hebben de leerlijnen scherp op het netvlies staan. De doelen van de lesmethode zijn het uitgangspunt en daaromheen wordt een werkvorm bedacht die toegepast kan worden.

Werkvorm ‘Letterspel’

Op het schoolplein liggen verschillende letterkaartjes. Ook liggen er kaartjes met een afbeelding. De leerlingen zoeken bij elke afbeelding de juiste letters op die uiteindelijk een woord vormen.

Bekijk de video

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 28 november 2023

Reacties

0 reacties