Categorie: lesgeven

Ingeschatte leestijd: 6 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

Wat is bewegend leren?

De kracht van bewegend leren Wat is bewegend leren en waarvoor is het goed? Het thema Bewegend Leren wordt binnen de schoolgemeenschap steeds populairder en dit is met een goede reden. Want bewegen tijdens het leren, werkt! Bewegend leren doe je door verschillende...

10 handige klassenmanagement tips

‘Klassenmanagement: De sleutel tot een leuke en effectieve klas ervaring’ Oké, lieve (basisschool)docenten, laten we het even hebben over klassenmanagement tips. Je weet wel, dat magische ingrediënt dat ervoor zorgt dat je klaslokaal soepel loopt, je leerlingen...

Feedback geven en ontvangen

De do’s en dont’s over feedback Als onderwijsprofessional is het geven en ontvangen van feedback een terugkerend onderdeel in je werk. We werken met mensen, kinderen en onze eigen ontwikkeling waarin een mening of kritische blik op gedrag en handelen de juiste insteek...

De kracht van formatief toetsen

Formatief toetsen Het onderwijssysteem in Nederland is ingericht met toetsen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de leerling of student vastgelegd of deze de kennis en vaardigheden over een lange of korte periode beheerst. In dit blog gaan we in op formatief toetsen....

Burn-out in het onderwijs: omgaan met stress en werkdruk

Uitdagingen van een burn-out in het onderwijs Burn-out in het onderwijs is een veelvoorkomend probleem, waarbij leraren vaak overweldigd worden door stress en werkdruk. Het is belangrijk om de tekenen en symptomen van burn-out te herkennen, zodat er tijdig maatregelen...

Zes tips om werkdruk in het onderwijs aan te pakken

Omgaan met werkdruk Wat is nou werkdruk in het onderwijs en hoe ga je er mee om? De één gaat goed op de werkdruk van lijstjes en taken die hem te doen staat. De ander heeft genoeg aan de enige taak van de dag en zij gaat minder makkelijk door op druk. Ik heb het over...

Klassenmanagement in de praktijk

Klassenmanagement Wist je dat je naast docent of leerkracht ook de functie van manager bekleed? De verantwoordelijkheid voor een groep studenten of leerlingen brengt meer organisatie en taken met zich mee dan alleen les geven. Het managen van een klas doet een beroep...

10 tips om ouderbetrokkenheid te vergroten

Inleiding Ouders spelen een cruciale rol in de educatie van hun kinderen en hun betrokkenheid vergroten kan een grote impact hebben op hun succes. Wil je als school meer ouderbetrokkenheid creëren, maar weet je niet waar te beginnen? Geen zorgen, we hebben 10 concrete...

Assertief worden: tips om assertief les te geven

Help, hoe ga ik met de klas om? Assertief lesgeven, hoe doe je dat? Iedereen die voor de klas staat, heeft het weleens meegemaakt, die ene schreeuw waar sommige kinderen enorm van schrikken, maar wel met het resultaat dat de kinderen eindelijk luisteren, nou ja even...

Spelend leren: betekenisvol onderwijs voor kinderen?

Betekenisvol en beredeneerd onderwijs in een rijke leeromgeving! Het onderwijs aan het jonge kind is een prachtig vak! Het wordt nog mooier als we het zó betekenisvol maken, dat een kind een hoge betrokkenheid laat zien en spelenderwijs aan het leren en ontwikkelen...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 6 minuten

Kritiek op onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Ontevreden ouders

Onderwijs is een gevoelig proces. Voor ouders: je vertrouwt de school jouw meest dierbare en kostbare toe dat je hebt: je kind, en de school heeft veel invloed op het leven van je kind. Een verkeerde inschatting en opmerking van een leraar kan bijvoorbeeld maar zo het zelfvertrouwen van een kind lange tijd schaden. Maar voor een school kan het ook heel ingewikkeld zijn wanneer ouders zich te kritisch, over-assertief of zelfs grensoverschrijdend opstellen. Toch wil iedereen het beste voor de leerling: ouders, leraren en schoolleiders. Ook onderwijs verbeter je door regelmatig te evalueren. Maar hoe doe je dat? In deze blog lees je meer over ouderbetrokkenheid in het onderwijs en waarom er kritiek is op dit onderzoek. 

 

Tevredenheidsonderzoeken

“Nou,” zeggen mensen die verstand hebben van kwaliteit, “dat doe je bijvoorbeeld door tevredenheidsonderzoeken af te nemen.” Maar in deze blog wil ik hardgrondig afrekenen met de (ouder)tevredenheidsonderzoeken. Ze zijn onbetrouwbaar, onveilig en schadelijk voor het onderwijs.

Onbetrouwbaar

Er liggen een aantal onterechte aannames onder de huidige tevredenheidsonderzoeken. Ik noem er een paar:

  1.       De kwaliteit wordt gemeten met tevredenheid. Dat zijn twee verschillende grootheden die weliswaar vaak samen opgaan, maar heel vaak ook niet. Men kan tevreden over een leraar zijn die vooral aardig is maar slechte onderwijskwaliteit levert. Ouders kunnen mopperen op hun school vanwege belangrijke onderwijsvernieuwingen en daardoor ervaren dat ‘hun’ school, waar ze vroeger zelf ook op zaten, niet meer zo gemoedelijk lijkt te zijn. Ze zijn misschien minder tevreden met deze goede school die juist een professionele inhaalslag maakt. Of ouders zijn het niet eens met een groepsindeling of zelfs de plek in de klas die hun kind krijgt. Maar dat wil nog niet zeggen dat de school geen goede beslissingen heeft genomen. Juist in het onderwijs staat tevredenheid en kwaliteit op gespannen voet met elkaar.
  2.       De kwaliteit wordt gemeten in een kwantitatief cijfer: kan dat wel? Een eendimensionaal cijfer hoort bij het beoordelen van een product. Onderwijs is echter geen product, maar een proces met allerlei aspecten, invalshoeken, beslismomenten, inschattingen… de kwaliteit ervan evalueren vraagt om een zorgvuldig gesprek en is niet zomaar weer te geven in cijfers. En dat het afnemen van tevredenheidsonderzoeken moet van de inspectie is niet waar! Het enige dat een school verplicht is, is het evalueren van haar kwaliteit, maar niet perse door middel van tevredenheidsonderzoeken.
  3.       Benchmarken tussen scholen is in veel situaties slecht mogelijk, zowel binnen een stichting als in heel Nederland. Benchmarken doet namelijk geen recht aan de verschillende populatie ouders van een school. Hoogopgeleide kritische ouders kunnen wel eens anders beoordelen dan ouders in een wijk met veel problemen. Op een school waar een interim-directeur orde op zaken stelt en goede maar misschien niet al te populaire maatregelen neemt kunnen ouders anders scoren dan op een school waar alles al jaren vredig verloopt.

 

“Om de consumentencultuur om te buigen naar ouderbetrokkenheid verdienen de tevredenheidsonderzoeken op school aandacht. Scholen zouden het gebruik van zulke instrumenten kritisch moeten toetsen. De sectororganisaties kunnen een rol vervullen door de vragen niet alleen te richten op tevredenheid, maar ook op daadwerkelijke betrokkenheid en wederkerigheid. Kwaliteit van onderwijs kan niet gemeten worden door tevredenheid te beoordelen.”

(uit:  Onderwijs met ouders. Initiatiefnota over het vergroten van ouderbetrokkenheid in het onderwijs, CDA en SGP 30 oktober 2023).

 

Onveilig

Oudertevredenheidsonderzoeken worden meestal anoniem afgenomen. En in de open opmerkingen kunnen ouders alles kwijt wat ze de school mee willen geven. Maar hoe onveilig is dit? Als school weet je niet wie het geschreven heeft wanneer het anoniem is. Een wederkérige en open evaluatie is belangrijk, zodat jij als leraar of als school kan uitleggen waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. We willen toch een open en veilige schoolcultuur? Natuurlijk zijn er situaties waarin een ouder iets vertrouwelijks kwijt moet omdat de onveiligheid te groot is om iets aan te kaarten, bijvoorbeeld vanwege onbegrip, geen gehoor of intimidatie. Maar daarvoor heeft elke school een vertrouwenspersoon, die terechte ‘veiligheidsklep’ hebben we al ingebouwd.

 

Schadelijk

Al met als zijn (ouder)tevredenheidsonderzoeken schadelijk voor het onderwijs. Het waardevol evalueren wordt gereduceerd tot een kille, anonieme beoordeling in cijfers met onherleidbare opmerkingen. Scholen willen ouders tevreden houden en zien ouders dan al gauw als klanten en consumenten. Ouders kunnen vervolgens onredelijke eisen stellen op basis van eigen belangen, terwijl het onderwijs juist een gemeenschap is waar ook ouders het grotere belang voor ogen zouden moeten hebben, zoals het welzijn van klasgenoten en de medewerkers. Door oudertevredenheidsonderzoeken zouden we juist wel eens consumentouders kunnen creëren die teveel eisend zijn. En dat is schadelijk voor het onderwijs.

 

Gesprek

Natuurlijk ligt het wel of niet afnemen van dergelijke onderzoeken en metingen buiten jouw invloedssfeer. Je kunt wel (blijven) aankaarten hoe onveilig deze tevredenheidsonderzoeken kunnen zijn. En leg de uitkomsten van tevredenheidsonderzoeken zoveel mogelijk naast je neer zolang dit anoniem gebeurt. Communiceer wel regelmatig met ouders dat je altijd open staat voor gesprek om samen te kijken wat beter kan en zoek proactief contact zodra je merkt dat er wat speelt. Tenslotte: laat kwaliteitsmakers zich maar buigen over een beter, waardevol alternatief om te evalueren in plaats van te beoordelen.

 

Over de schrijver

Peter de Vries

Expert en onderzoeker ouderbetrokkenheid en professor/lector ‘School en Ouders’ bij Academica University of Applied Sciences.

 

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Dit artikel is geschreven door:

Peter de Vries
Op: 24 april 2024

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *