Categorie: lesgeven

Ingeschatte leestijd: 7 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Wat is bewegend leren?

De kracht van bewegend leren Wat is bewegend leren en waarvoor is het goed? Het thema Bewegend Leren wordt binnen de schoolgemeenschap steeds populairder en dit is met een goede reden. Want bewegen tijdens het leren, werkt! Bewegend leren doe je door verschillende...

10 handige klassenmanagement tips

‘Klassenmanagement: De sleutel tot een leuke en effectieve klas ervaring’ Oké, lieve (basisschool)docenten, laten we het even hebben over klassenmanagement tips. Je weet wel, dat magische ingrediënt dat ervoor zorgt dat je klaslokaal soepel loopt, je leerlingen...

Feedback geven en ontvangen

De do’s en dont’s over feedback Als onderwijsprofessional is het geven en ontvangen van feedback een terugkerend onderdeel in je werk. We werken met mensen, kinderen en onze eigen ontwikkeling waarin een mening of kritische blik op gedrag en handelen de juiste insteek...

Kritiek op onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Ontevreden ouders Onderwijs is een gevoelig proces. Voor ouders: je vertrouwt de school jouw meest dierbare en kostbare toe dat je hebt: je kind, en de school heeft veel invloed op het leven van je kind. Een verkeerde inschatting en opmerking van een leraar kan...

De kracht van formatief toetsen

Formatief toetsen Het onderwijssysteem in Nederland is ingericht met toetsen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de leerling of student vastgelegd of deze de kennis en vaardigheden over een lange of korte periode beheerst. In dit blog gaan we in op formatief toetsen....

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 7 minuten

10 tips om ouderbetrokkenheid te vergroten

Inleiding

Ouders spelen een cruciale rol in de educatie van hun kinderen en hun betrokkenheid vergroten kan een grote impact hebben op hun succes. Wil je als school meer ouderbetrokkenheid creëren, maar weet je niet waar te beginnen? Geen zorgen, we hebben 10 concrete tips voor je opgesteld om je te helpen.

Het vergroten van ouderparticipatie kan leiden tot betere communicatie, meer steun voor de school en verbeterde academische prestaties van leerlingen. Deze tips omvatten praktische strategieën die je gemakkelijk kunt implementeren, variërend van het organiseren van ouderbijeenkomsten en het creëren van een toegankelijke schoolomgeving tot het gebruik van moderne communicatiemiddelen.

Met deze tips in gedachten kun je ouderbetrokkenheid vergroten en een sterke school-ouderpartnerschap creëren. Bereid je voor op een toename van ouderparticipatie en ontdek hoe dit de algehele kwaliteit van het onderwijs kan verbeteren. Lees verder en ontdek hoe je het potentieel van ouderbetrokkenheid kunt maximaliseren.

 

De belangrijkheid van ouderbetrokkenheid vergroten in het onderwijs

Ouderbetrokkenheid speelt een essentiële rol in het onderwijs van kinderen. Studies hebben aangetoond dat kinderen van ouders die betrokken zijn bij hun onderwijs over het algemeen betere academische resultaten behalen. Ouders zijn de eerste leraren van kinderen en hun betrokkenheid kan een positieve invloed hebben op hun motivatie, gedrag en houding ten opzichte van leren.

Daarnaast kan ouderbetrokkenheid bijdragen aan een betere communicatie tussen ouders en leraren, wat essentieel is voor het begrijpen van de behoeften en uitdagingen van een kind. Ouders kunnen waardevolle inzichten delen over de persoonlijkheid, leerstijl en interesses van hun kind, waardoor leraren hun onderwijs beter kunnen afstemmen.

Kortom, ouderbetrokkenheid is van cruciaal belang voor een succesvolle educatieve ervaring voor kinderen. Laten we nu kijken naar de voordelen van het vergroten van ouderparticipatie.

 

Voordelen van verhoogde ouderbetrokkenheid

Het vergroten van ouderbetrokkenheid kan talloze voordelen hebben, zowel voor de school als voor de ouders en studenten. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

 • Verbeterde communicatie: wanneer ouders betrokken zijn bij de school, is er een betere communicatie tussen ouders, leraren
 •  en de schoolleiding. Dit bevordert een open uitwisseling van informatie, zorgen en feedback, wat resulteert in een beter begrip van de onderwijsbehoeften van studenten.
 • Verhoogde schoolondersteuning: ouderbetrokkenheid kan leiden tot een verhoogde ondersteuning voor de school. Ouders kunnen vrijwilligerswerk doen, deelnemen aan ouderverenigingen en fondsenwervingsevenementen organiseren. Deze betrokkenheid draagt bij aan een positief schoolklimaat en versterkt de band tussen ouders, leraren en de schoolgemeenschap.
 • Verbeterde academische prestaties: ouders die betrokken zijn bij het onderwijs van hun kinderen hebben een positieve invloed op hun academische prestaties. Ouders kunnen helpen bij huiswerk, het belang van leren benadrukken en ondersteuning bieden bij studievaardigheden. Dit resulteert vaak in verbeterde schoolresultaten en hogere motivatie bij studenten.

Het vergroten van ouderbetrokkenheid heeft dus vele voordelen. Nu we de voordelen hebben besproken, is het belangrijk om ook de barrières voor ouderbetrokkenheid te identificeren en te overwinnen.

Barrières voor ouderbetrokkenheid en hoe ze te overwinnen

 

Hoewel ouderbetrokkenheid van groot belang is, zijn er vaak belemmeringen die ouders ervan weerhouden zich actief in te zetten voor de school van hun kinderen. Hier zijn enkele veelvoorkomende barrières en strategieën om ze te overwinnen:

 • Tijdsgebrek: veel ouders hebben drukke schema’s en vinden het moeilijk om tijd vrij te maken voor schoolactiviteiten. Als school kun je flexibele opties bieden, zoals avondbijeenkomsten of online communicatie, zodat ouders betrokken kunnen blijven, zelfs als ze weinig vrije tijd hebben.
 • Taalkloof: voor ouders die de lokale taal niet goed beheersen, kan communicatie met de school een uitdaging zijn. Het aanbieden van vertalingsservices, meertalige documenten en het inschakelen van tolken tijdens ouderbijeenkomsten kan helpen de taalkloof te overbruggen en ouders zich meer betrokken te laten voelen.
 • Cultuurverschillen: ouders met verschillende culturele achtergronden kunnen terughoudend zijn om betrokken te raken bij de school. Het is belangrijk om cultureel gevoelige benaderingen te hanteren en activiteiten te organiseren die de diversiteit van de schoolgemeenschap vieren. Dit kan ouders aanmoedigen om actiever deel te nemen.

Door bewust rekening te houden met deze barrières en strategieën te implementeren om ze te overwinnen, kun je als school een inclusieve omgeving creëren waarin ouderbetrokkenheid wordt aangemoedigd. Nu we de barrières hebben aangepakt, is het tijd om te kijken naar effectieve communicatie met ouders.

 

Effectieve communicatie met ouders

Effectieve communicatie met ouders is een essentiële factor bij het vergroten van ouderbetrokkenheid. Hier zijn enkele tips om ervoor te zorgen dat je communicatie duidelijk, tijdig en betekenisvol is:

 • Open communicatiekanalen: zorg ervoor dat ouders gemakkelijk contact kunnen opnemen met de school. Bied meerdere communicatiekanalen aan, zoals e-mail, telefoon, een online ouderportaal en sociale media. Dit maakt het voor ouders gemakkelijker om vragen te stellen, zorgen te uiten en betrokken te blijven.
 • Regelmatige updates: houd ouders regelmatig op de hoogte van belangrijke schoolinformatie en evenementen. Stuur wekelijkse nieuwsbrieven, plaats updates op het ouderportaal en gebruik moderne communicatiemiddelen zoals sms-berichten of pushmeldingen om belangrijke herinneringen te sturen.
 • Persoonlijke communicatie: maak tijd vrij voor persoonlijke gesprekken met ouders. Organiseer ouderbijeenkomsten, individuele oudergesprekken of spreekuren waar ouders hun vragen kunnen stellen en met leraren of schoolleiding kunnen praten. Dit versterkt de band tussen ouders en school.

 

Door effectieve communicatiepraktijken te implementeren, kun je ouders betrokken houden en hen het gevoel geven dat hun stem gehoord wordt. Naast communicatie is het ook belangrijk om een gastvrije schoolomgeving te creëren voor ouders.

Ouderbetrokkenheid Tip

Het creëren van een uitnodigende schoolomgeving voor ouders

Een uitnodigende schoolomgeving kan ouders aanmoedigen om actief betrokken te zijn bij de school van hun kind. Hier zijn enkele tips om een gastvrije sfeer te creëren:

 • Vriendelijke ontvangst: zorg ervoor dat ouders zich welkom voelen wanneer ze de school binnenkomen. Train het personeel om ouders hartelijk te begroeten en hen te helpen bij eventuele vragen of behoeften.
 • Toegankelijke informatie: zorg ervoor dat belangrijke informatie voor ouders gemakkelijk toegankelijk is. Plaats duidelijke borden en navigatie-instructies in de school, maak informatie beschikbaar op de website en deel belangrijke documenten via het ouderportaal.
 • Ouderzones: creëer speciale ruimtes in de school waar ouders kunnen samenkomen, elkaar kunnen ontmoeten en met het personeel kunnen praten. Dit kan een ouderkamer, een oudercafé of een specifieke wachtruimte zijn.

 

Een gastvrije schoolomgeving kan ouders het gevoel geven dat ze welkom zijn en moedigt hen aan om actief betrokken te zijn bij de school. Naast een uitnodigende omgeving is het belangrijk om ouders te voorzien van hulpbronnen en ondersteuning.

 

Ouders betrekken bij besluitvormingsprocessen

Het betrekken van ouders bij besluitvormingsprocessen kan hun betrokkenheid vergroten en hen het gevoel geven dat hun mening wordt gewaardeerd. Hier zijn enkele manieren om ouders te betrekken bij besluitvorming:

 • Ouderadviesraden: richt ouderadviesraden op waar ouders kunnen deelnemen aan discussies over schoolbeleid, curriculumontwikkeling en andere belangrijke onderwerpen. Dit geeft ouders de mogelijkheid om hun stem te laten horen en bij te dragen aan beslissingen.
 • Enquêtes en feedback: stuur regelmatig enquêtes naar ouders om hun mening en feedback te vragen over verschillende aspecten van de school. Neem deze feedback serieus en gebruik het om verbeteringen aan te brengen.
 • Ouderparticipatie in commissies: nodig ouders uit om deel te nemen aan commissies of werkgroepen die zich bezighouden met schoolontwikkeling, beleidsvorming of het organiseren van evenementen. Dit geeft ouders een actieve rol in het vormgeven van de schoolgemeenschap.

 

Door ouders te betrekken bij besluitvormingsprocessen, laat je zien dat hun betrokkenheid en mening van waarde zijn. Dit versterkt het vertrouwen in de school en bevordert een positieve samenwerking tussen ouders en de school. Naast betrokkenheid bij besluitvorming, is het ook belangrijk om ouders aan te moedigen om vrijwilligerswerk te doen.

 

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Meer weten over ?

Klik hier en lees het verhaal van .

Meer over Tip Onderwijs

Wil jij meer artikelen lezen? Bekijk onze kennisbank.

Meer weten over Tip Onderwijs? Bekijk de over ons pagina.

Op zoek naar een nieuwe onderwijs uitdaging? Bekijk onze vacatures.

 

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 31 januari 2024

Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *