Categorie: lesgeven

Ingeschatte leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

De kracht van formatief toetsen

Formatief toetsen Het onderwijssysteem in Nederland is ingericht met toetsen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de leerling of student vastgelegd of deze de kennis en vaardigheden over een lange of korte periode beheerst. In dit blog gaan we in op formatief toetsen....

Burn-out in het onderwijs: omgaan met stress en werkdruk

Uitdagingen van een burn-out in het onderwijs Burn-out in het onderwijs is een veelvoorkomend probleem, waarbij leraren vaak overweldigd worden door stress en werkdruk. Het is belangrijk om de tekenen en symptomen van burn-out te herkennen, zodat er tijdig maatregelen...

Zes tips om werkdruk in het onderwijs aan te pakken

Omgaan met werkdruk Wat is nou werkdruk in het onderwijs en hoe ga je er mee om? De één gaat goed op de werkdruk van lijstjes en taken die hem te doen staat. De ander heeft genoeg aan de enige taak van de dag en zij gaat minder makkelijk door op druk. Ik heb het over...

10 tips om ouderbetrokkenheid te vergroten

Inleiding Ouders spelen een cruciale rol in de educatie van hun kinderen en hun betrokkenheid vergroten kan een grote impact hebben op hun succes. Wil je als school meer ouderbetrokkenheid creëren, maar weet je niet waar te beginnen? Geen zorgen, we hebben 10 concrete...

Assertief worden: tips om assertief les te geven

Help, hoe ga ik met de klas om? Assertief lesgeven, hoe doe je dat? Iedereen die voor de klas staat, heeft het weleens meegemaakt, die ene schreeuw waar sommige kinderen enorm van schrikken, maar wel met het resultaat dat de kinderen eindelijk luisteren, nou ja even...

Spelend leren: betekenisvol onderwijs voor kinderen?

Betekenisvol en beredeneerd onderwijs in een rijke leeromgeving! Het onderwijs aan het jonge kind is een prachtig vak! Het wordt nog mooier als we het zó betekenisvol maken, dat een kind een hoge betrokkenheid laat zien en spelenderwijs aan het leren en ontwikkelen...

Tutoring toepassen binnen de school

Leerwinst door tutoring in scholen, met focus op leesvaardigheid Tutoring is als interventie opgenomen in de NPO menukaart en houdt in dat leerlingen van elkaar leren. Binnen de interventie treedt één leerling op als tutor en de ander als tutee, dat willen zeggen dat...

Bewegend leren: wat zijn de voordelen?

De voordelen van bewegend en spelend leren op school Als je aan een willekeurig kind vraagt: ´wat zou je nu liever doen: spelen of aan het huiswerk zitten?´, zal dat kind hoogstwaarschijnlijk kiezen voor het eerste. Heel lang werd spelen afgedaan als een pure...

De weg van de professionele ontwikkeling van leraren

De strijd van theorie versus praktijk in het onderwijs Wat is nou de weg van een professionele ontwikkeling van een leraar. Wat heb ik moeten zwoegen op het tentamen over leertheorieën. Ik begreep maar niet waarom ik moest leren over Vygotski en Skinner. Waar had ik...

De voordelen en valkuilen van het zij-instroomtraject

Een duik in het zij-instroomtraject Het lerarentekort is een welbekend probleem waar we op lange termijn nog niet de ultieme oplossing voor hebben gevonden, maar waar we met het zij-instroomtraject een poging wagen. In deze blog worden enkele voordelen en valkuilen...

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 5 minuten

Ondersteuning voor startende leerkrachten

Tools voor scholen met startende leraren: OCW en VO-raad.

Ondersteuning van beginnende leerkrachten kan op verschillende manieren. De ondersteuningsmogelijkheden voor scholen die één of meerdere beginnende leerkrachten hebben worden in dit artikel toegelicht. Het ministerie van OCW maar ook onder andere de VO-raad en PO-raad spelen daarin een rol. Via het project Versterking Begeleiding Startende Leraren ontwikkelt de VO-raad publicaties, tools, handreikingen en trajecten ter ondersteuning van scholen. Uit dit BSL-project is een BSL-ontwerptool ontwikkeld. Het BSL-project liep van 2014-2019 en kreeg subsidie van het ministerie van OCW. 

Aan de hand van de tool kunnen scholen nagaan aan welke criteria ze al voldoen en welke niet nog ten aanzien van begeleiding van nieuwe leraren. Het gaat om de volgende criteria:

Werkdrukvermindering

Uit onderzoek onder leraren blijkt dat ze de werkdruk als hoog ervaren. Het helpt leraren als ze niet gebukt gaan onder een te hoge werkdruk en bovendien de kans krijgen om zich verder professioneel te ontwikkelen. 

Wegwijs maken binnen de schoolcultuur

het blijkt dat veel onzekerheden bij een leraar weg kunnen worden genomen wanneer die zich opgenomen weet in de schoolcultuur. Een goede kennismaking met iedereen binnen de school maar ook het bestuur kan daaraan bijdragen. Wanneer een leraar zich geworteld voelt in de school- en bestuurscultuur groeit het gevoel van eigen bekwaamheid, effectief gedrag in de klas.

Professionaliseren

Uit onderzoek blijkt dat door een gebrek aan pedagogisch-didactische vaardigheden in combinatie met het ontbreken van extra opleidingsmogelijkheden, leraren sneller het onderwijs verlaten. Scholen werken al vaker samen in zogenoemde Partnerschappen Samen Opleiden (PSO) om startende leraren te ondersteunen en op te leiden. Het valt te adviseren om dit een doorlopende leerlijn te maken waar alle startende leraren een beroep op kunnen doen.

Observatie en begeleiding in de klas

startende leraren blijken veel behoefte te hebben aan ondersteuning en evaluatie/reflectie van meer ervaren leraren. Lesobservaties en kijkwijzers zijn geschikte instrumenten om in die behoefte te voorzien. 

Intervisie en gerichte begeleiding

Bij intervisie gaan startende leraren onderling om tafel zitten om ervaringen en problemen te bespreken. Dit versterkt ook de onderlinge solidariteit. 

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Op onze LinkedIn pagina staat het actuele nieuws over het onderwijs. 

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 24 november 2023

Reacties

0 reacties