Categorie: lesgeven

Ingeschatte leestijd: 5 minuten

Inhoudsopgave

Gerelateerde artikelen

7 redenen waarom handvaardigheid op school belangrijk is!

De onmisbare rol van handvaardigheid in de ontwikkeling van kinderen Handvaardigheid, of de vaardigheid om met je handen te werken, speelt een cruciale rol in de ontwikkeling van kinderen. Het is meer dan alleen knutselen of creatief bezig zijn; het is een essentiële...

De kracht van geluk: positieve psychologie in het klaslokaal

Maak van elke dag een Lievelingsdag! Gelukskunde op de basisschool. In deze blog wordt het onderwerp "positieve psychologie" in kaart gebracht. Weer een vak erbij? Je hebt een klas met 30 kinderen. Je rooster zit vol met taal, rekenen, Engels en wereldoriëntatie. En...

Boost je vitaliteit door herstelmomenten

Altijd 'Aan'? Pauzeer om te presteren! Leef je van vakantie naar vakantie en word je steeds in het weekend of in de vakantie ziek omdat je de rest van de tijd over je grenzen gaat? Herkenbaar? Regelmatige herstelmomenten inbouwen kan helpen om je vitaliteit te...

Feedback: de sleutel tot persoonlijke en professionele groei

Feedback in huiselijke kringen De afgelopen tijd heb ik aan enkele collega’s gevraagd mij te voorzien van feedback. Deze terugkoppeling kan een krachtig middel zijn om jezelf en/ of anderen op het juiste spoor van reflectie en ontwikkeling te zetten. Zo geef ik...

Wat is de MatriXmethode?

Opruimen met de Matrixmethode Heb jij je hoofd al opgeruimd?  Dacht of las jij ook ‘kamer’ in plaats van het woord ‘hoofd’? Ja, even je kamer opruimen is een opdracht die we allemaal kennen!  Maar ruim jij ook wel eens je hoofd op? In deze blog lees je hoe jij je met...

Wat is bewegend leren?

De kracht van bewegend leren Wat is bewegend leren en waarvoor is het goed? Het thema Bewegend Leren wordt binnen de schoolgemeenschap steeds populairder en dit is met een goede reden. Want bewegen tijdens het leren, werkt! Bewegend leren doe je door verschillende...

10 handige klassenmanagement tips

‘Klassenmanagement: De sleutel tot een leuke en effectieve klas ervaring’ Oké, lieve (basisschool)docenten, laten we het even hebben over klassenmanagement tips. Je weet wel, dat magische ingrediënt dat ervoor zorgt dat je klaslokaal soepel loopt, je leerlingen...

Feedback geven en ontvangen

De do’s en dont’s over feedback Als onderwijsprofessional is het geven en ontvangen van feedback een terugkerend onderdeel in je werk. We werken met mensen, kinderen en onze eigen ontwikkeling waarin een mening of kritische blik op gedrag en handelen de juiste insteek...

Kritiek op onderzoek naar ouderbetrokkenheid in het onderwijs

Ontevreden ouders Onderwijs is een gevoelig proces. Voor ouders: je vertrouwt de school jouw meest dierbare en kostbare toe dat je hebt: je kind, en de school heeft veel invloed op het leven van je kind. Een verkeerde inschatting en opmerking van een leraar kan...

De kracht van formatief toetsen

Formatief toetsen Het onderwijssysteem in Nederland is ingericht met toetsen. Hiermee wordt de ontwikkeling van de leerling of student vastgelegd of deze de kennis en vaardigheden over een lange of korte periode beheerst. In dit blog gaan we in op formatief toetsen....

Uitgelichte artikelen

Naamswijziging ABCopschool: persbericht

Van ABCopschool naar Tip Met gepaste trots willen we met je delen dat we verder gaan onder onze nieuwe bedrijfsnaam: Tip b.v. Deze naamswijziging resoneert beter met de bijdrage die we de komende jaren in het basisonderwijs willen leveren en is bovendien makkelijker...

Welzijn in het onderwijs

Welzijn op Het Spectrum Het spectrum is een school in Delfgauw met het vignet welbevinden. Er heerste op de school gedurende langere tijd onderhuidse onrust en pestgedrag. Met een schoolbreed plan- met betrokkenheid van de ouders- is hiervan werk gemaakt. Het...

Taalvorming: de kunst van communicatie door het leven heen

Taal bewust: hoe verweven is taal met ons leven? Bij levensbedreigende situaties vragen we ons af: hoe lang kan een mens zonder eten of drinken? De vraag hoe lang een mens zonder taal kan wordt niet gesteld. Maar hoe groot is het aandeel van taalvorming in ons leven?...

Ingeschatte leestijd: 5 minuten

Ondersteuning voor startende leerkrachten

Tools voor scholen met startende leraren: OCW en VO-raad.

Ondersteuning van beginnende leerkrachten kan op verschillende manieren. De ondersteuningsmogelijkheden voor scholen die één of meerdere beginnende leerkrachten hebben worden in dit artikel toegelicht. Het ministerie van OCW maar ook onder andere de VO-raad en PO-raad spelen daarin een rol. Via het project Versterking Begeleiding Startende Leraren ontwikkelt de VO-raad publicaties, tools, handreikingen en trajecten ter ondersteuning van scholen. Uit dit BSL-project is een BSL-ontwerptool ontwikkeld. Het BSL-project liep van 2014-2019 en kreeg subsidie van het ministerie van OCW. 

Aan de hand van de tool kunnen scholen nagaan aan welke criteria ze al voldoen en welke niet nog ten aanzien van begeleiding van nieuwe leraren. Het gaat om de volgende criteria:

Werkdrukvermindering

Uit onderzoek onder leraren blijkt dat ze de werkdruk als hoog ervaren. Het helpt leraren als ze niet gebukt gaan onder een te hoge werkdruk en bovendien de kans krijgen om zich verder professioneel te ontwikkelen. 

Wegwijs maken binnen de schoolcultuur

het blijkt dat veel onzekerheden bij een leraar weg kunnen worden genomen wanneer die zich opgenomen weet in de schoolcultuur. Een goede kennismaking met iedereen binnen de school maar ook het bestuur kan daaraan bijdragen. Wanneer een leraar zich geworteld voelt in de school- en bestuurscultuur groeit het gevoel van eigen bekwaamheid, effectief gedrag in de klas.

Professionaliseren

Uit onderzoek blijkt dat door een gebrek aan pedagogisch-didactische vaardigheden in combinatie met het ontbreken van extra opleidingsmogelijkheden, leraren sneller het onderwijs verlaten. Scholen werken al vaker samen in zogenoemde Partnerschappen Samen Opleiden (PSO) om startende leraren te ondersteunen en op te leiden. Het valt te adviseren om dit een doorlopende leerlijn te maken waar alle startende leraren een beroep op kunnen doen.

Observatie en begeleiding in de klas

startende leraren blijken veel behoefte te hebben aan ondersteuning en evaluatie/reflectie van meer ervaren leraren. Lesobservaties en kijkwijzers zijn geschikte instrumenten om in die behoefte te voorzien. 

Intervisie en gerichte begeleiding

Bij intervisie gaan startende leraren onderling om tafel zitten om ervaringen en problemen te bespreken. Dit versterkt ook de onderlinge solidariteit. 

Over Tip

Wil jij meer blogs lezen? Zie Tiponderwijs.

Wil jij meer weten wat wij als organisatie doen? Zie Tiponderwijs.

Op onze LinkedIn pagina staat het actuele nieuws over het onderwijs. 

Meer weten over ?

Klik hier en lees het verhaal van .

Meer over Tip Onderwijs

Wil jij meer artikelen lezen? Bekijk onze kennisbank.

Meer weten over Tip Onderwijs? Bekijk de over ons pagina.

Op zoek naar een nieuwe onderwijs uitdaging? Bekijk onze vacatures.

 

Dit artikel is geschreven door:

Redactie van Tip onderwijs
Op: 24 november 2023

Reacties

0 reacties